Loosdrechtse Plassen – Bagger in beeld

De Loosdrechtse Plassen hebben al lange tijd een baggerprobleem. Daarom wordt door de provincie Noord-Holland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht al een tijd gewerkt aan het project ‘Bagger , zwevend slib en waterplanten’. Door de bagger is de bevaarbaarheid van de plassen niet optimaal, ook is het water troebel door zwevend slib en hebben waterplanten daardoor weinig kans om te overleven en zo de waterkwaliteit van de plassen te verbeteren. Het plan voor de uitvoering van de eerste fase van het project is definitief vastgesteld door de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen en in 2021 starten de eerste werkzaamheden.

De projectpartners hebben een video gemaakt over de aanpak. Deze video laat zien wat het probleem van de bagger precies is. Ook maakt het mooi duidelijk wat het baggeren precies inhoudt en welke werkzaamheden de komende jaren worden uitgevoerd.

Bart Gerrits was voor het maken van de video namens de Provincie Noord-Holland projectleider. Projectmanagers Thijs Stam en Rosanne Bijl werken ook aan het project Bagger Zwevend Slib en Waterplanten uit het gebiedsakkoord.

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.