Op zoek naar balans

Hoe komen we tot een nieuwe balans in het landelijk gebied? Een toekomstbestendig landelijk gebied met rijke biodiversiteit, schoon en voldoende water, duurzame energie én perspectief voor de landbouw. 

Het landelijk gebied staat voor een grote en complexe transformatie. Is de landbouwtransitie dé sleutel tot toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied? Hoe ga je om met tegenstrijdige ruimteclaims? Hoe maak je de juiste integrale keuzes, die ervoor zorgen dat leefbaarheid, natuur en economie in balans zijn? 

VINU maakt de transformatie van het landelijk gebied concreet. 

Om de transities van het landelijk gebied in goede banen te leiden, is een brede aanpak met scherpe keuzes nodig. VINU vertaalt beleidsambities en abstracte transitieopgaven naar een lange termijnstrategie en concrete acties. 

Wij nemen regie, verbinden en zorgen voor resultaat. Uiteraard in samenwerking met agrarische ondernemers, natuurpartijen, recreatieondernemers, kennisinstellingen, inwoners, het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. 

  • Versnellen van de landbouw- en energietransitie 
  • Ontwikkelen van gebiedsgerichte aanpak (bijv. voor natuur, stikstof, landbouw, water, bodem en klimaat) 
  • Integrale gebiedsontwikkeling met aandacht voor energie, natuur, water, klimaat, landbouw, cultureel erfgoed, circulaire economie en recreatie 
  • Realisatie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en uitvoeren van de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied (PPLG’s) en maatregelpakketten  
  • Verbinden van programma’s rond energie, klimaat, natuurherstel en woningbouw (zoals PPLG’s, RES, NOVEX)  
  • Opzetten en uitvoeren programma’s duurzaamheid, waaronder energiearmoede  
  • Uitvoeren van regionale energiestrategieën.

#VIEW 12

Lees onze visie op de transitie landelijk gebied

Wij zoeken ruimtelijke
realisten.

We zoeken mensen met karakter, die het verschil maken door zichzelf te zijn. Je moet bereid zijn om het uiterste uit jezelf te halen en een echte doorpakker zijn. Wij laten slimme ideeën niet graag bij ideeën.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.