Een klimaatneutraal landelijk gebied, rijke biodiversiteit, een goed watersysteem én perspectief voor de landbouw.

Het landelijk gebied staat voor een grote en complexe transformatie. Is de landbouwtransitie dé sleutel tot toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied? Hoe ga je om met tegenstrijdige ruimteclaims? Hoe maak je de juiste integrale keuzes, die ervoor zorgen dat leefbaarheid, natuur en economie in balans zijn?

VINU versnelt transities in het landelijk gebied

Om de transities van het landelijk gebied in goede banen te leiden, is een brede aanpak met scherpe keuzes nodig. VINU vertaalt beleidsambities en abstracte transitieopgaven naar een lange termijnstrategie en concrete acties.

Wij nemen regie, verbinden, en zorgen voor resultaat. Uiteraard in samenwerking met agrarische ondernemers, natuurpartijen, recreatieondernemers, kennisinstellingen, inwoners, het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten.

  • Versnellen van de landbouwtransitie
  • Uitvoeren van regionale energiestrategieën
  • Ontwikkelen van gebiedsgerichte aanpak (bijv. voor natuur, stikstof, landbouw, water, bodem en klimaat)
  • Integrale gebiedsontwikkeling met natuur, water, klimaat, landbouw, cultureel erfgoed en recreatieve verbindingen
  • Realisatie van het Nationaal  Programma Landelijk Gebied

#VIEW 12

Lees onze visie op de transitie landelijk gebied

Wij zoeken ruimtelijke
realisten.

We zoeken mensen met karakter, die het verschil maken door zichzelf te zijn. Je moet bereid zijn om het uiterste uit jezelf te halen en een echte doorpakker zijn. Wij laten slimme ideeën niet graag bij ideeën.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht