Terug naar het overzicht

Buijtenland van Rhoon – showcase natuurinclusieve landbouw

In het ‘Buijtenland van Rhoon’ wordt 600 hectare natuur en recreatie gerealiseerd. Na veel maatschappelijke weerstand is gekozen voor een bottom-up benadering samen met  boeren en natuurorganisaties. VINU was onafhankelijk procesmanager.

Er is een breed gedragen streefbeeld ontwikkeld samen met alle betrokkenen. Uitgangspunt is akkernatuur: boeren in het gebied gaan natuurinclusief werken waardoor zeldzame vogels en planten terugkomen. Er komt ruimte voor recreatie, educatie en producten worden zoveel mogelijk lokaal afgezet. Om deze transitie te realiseren is een gebiedscoöperatie opgezet waarin boeren, recreatieondernemers en natuurorganisaties samen plannen maken en de voortgang monitoren. Daardoor ontstaat vertrouwen en ruimte om te experimenteren. Deze samenwerking is uniek in Nederland.

Vaak zien we boeren en natuurorganisaties met de rug naar elkaar staan. Door letterlijk en figuurlijk samen het veld in te gaan ontstaat er vertrouwen om aan de slag te gaan’

Margriet Jansen
071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht