Terug naar het overzicht

Buijtenland van Rhoon – Natuurinclusieve landbouw met boeren én natuurorganisaties 

In het ‘Buijtenland van Rhoon’ moet 600 hectare nieuwe natuur en recreatie komen. Na veel maatschappelijke weerstand werd gekozen voor een benadering van onderop: samen met boeren en natuurorganisaties. VINU trad hierin op als onafhankelijk procesmanager.

Vaak zien we boeren en natuurorganisaties met de rug naar elkaar staan. Door letterlijk en figuurlijk samen het veld in te gaan, ontstaat er vertrouwen om aan de slag te gaan.

Margriet Jansen

Partijen ontwikkelden samen een breed gedragen streefbeeld met als belangrijkste principe: akkernatuur. Dit betekent dat boeren natuurinclusief moeten gaan werken, waardoor zeldzame vogels en planten terugkomen. Om deze transitie te realiseren is een gebiedscoöperatie opgezet waarin boeren, recreatieondernemers en natuurorganisaties samen plannen maken en de voortgang monitoren. Daardoor ontstaat vertrouwen en ruimte om te experimenteren. Hiermee ontstond een unieke samenwerking in Nederland.

 

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht