Terug naar het overzicht

Perspectief voor de landbouw- en voedselsector

De Nederlandse landbouw staat voor een grote transitieopgave om toekomstbestendiger te produceren in balans met de omgeving. Dit vraagt verandering van alle schakels in de landbouw- en voedselketen. Provincies willen tegelijkertijd perspectief bieden aan de landbouw in gebiedsprocessen. De vraag is: wat is daarvoor nodig?

De Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland van het IPO heeft opdracht gegeven tot het opstellen van een interprovinciale visie op een duurzame landbouw en voedselketen. VINU ontwikkelt deze visie.

Heel gaaf om in het actuele publieke debat rondom de landbouwtransitie een bijdrage te leveren aan het ontstaan van perspectief voor de landbouw en het landelijk gebied door een Interprovinciaal position paper met lange termijn perspectief én concrete stappen in het hier en nu.

Jessica van Grootveld

Jessica van Grootveld

Senior Projectmanager

VINU ontwikkelde een position paper Landbouw- en voedsel. Het position paper is een product van alle twaalf provincies, met hulp van een externe ‘denktank’ die als klankbord hielp om onze denklijn aan te scherpen. Ook hebben we in een aantal verdiepende sessies thema’s uitgediept, zoals innovatie, grond en mest. Ondanks alle onzekerheid hielpen wij de beweging in gang te zetten.

Jessica van Grootveld

Senior Projectmanager
071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht