Hoe het stikstofprobleem in Flevoland op te lossen? Er is nauwelijks ruimte om ruimtelijke ontwikkelingen te vergunnen en het verminderen van de stikstofuitstoot is erg ingewikkeld in een provincie met weinig veehouderij. VINU ontwikkelde een programmatische aanpak en voerde het programmamanagement uit.

Er was -en is- veel onzekerheid rondom de stikstofaanpak: hoe moeten we het doen? Hoe pakt dat juridisch en financieel uit? Het programma biedt handelingsperspectief in behapbare brokken, zodat bestuurders verder kunnen

Jenny May

De Flevolandse Aanpak Stikstof is vastgesteld en in uitvoering. Om te komen tot een aanpak zijn verschillende sporen bewandeld: het in beeld brengen van de feitelijke situatie (emissies, vergunningen), het in beeld brengen van ontwikkelambities, het verkennen van een gebiedsgerichte aanpak etc. De feiten op een rij te zetten bracht rust en overzicht, zelfs al waren er nog veel onduidelijkheden en onzekerheden. De provincie kan nu een aantal stappen zetten voordat alle onzekerheden zijn weggenomen.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht