Terug naar het overzicht

Rust en overzicht brengen in stikstofaanpak Flevoland 

Flevoland is een provincie met weinig veehouderij. Toch zorgde het stikstofprobleem dat veel ruimtelijke ontwikkelingen stil kwamen te liggen. Om de stikstofuitstoot te verminderen, ontwikkelde VINU namens de provincie een programmatische aanpak en voerde het programmamanagement uit.

Met het programma boden we handelingsperspectief in hapklare brokken, zodat bestuurders verder konden.

Jenny May

De Flevolandse Aanpak Stikstof is vastgesteld in 2021 en in uitvoering. Om te komen tot een aanpak zijn verschillende sporen bewandeld: het in beeld brengen van de feitelijke situatie (emissies, vergunningen), het in beeld brengen van ontwikkelambities, het verkennen van een gebiedsgerichte aanpak. We brachten hiermee rust en overzicht, ondanks alle onduidelijkheden en onzekerheden in dit gevoelige dossier.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht