Terug naar het overzicht

Plan van aanpak ruimtelijke verkenning IJsselmeergebied​

Bron: Nils van Rooijen

In het IJsselmeergebied spelen vele uiteenlopende opgaven zoals natuurontwikkeling, energieopwekking, verstedelijking en recreatie. Ook is het IJsselmeer hét zoetwaterreservoir voor een groot deel van Nederland. Het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (BPIJ) wil met een ruimtelijke verkenning overzicht en inzicht krijgen in de samenhang tussen de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen, opgaven en gebruiksfuncties in het IJsselmeergebied.
VINU en Strootman Landschapsarchitecten bundelden ontwerp- en procesregie krachten en ontwikkelden in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een integraal plan van aanpak voor de ruimtelijke verkenning van het IJsselmeergebied.

De verschillende opgaven en belangen die in het IJsselmeergebied samen komen kunnen elkaar versterken maar kunnen elkaar ook in de weg zitten. Belangen kunnen flink uiteen lopen, dus iedereen staat op scherp. Heel mooi hoe we samen met de partijen toch tot een breed gedragen plan van aanpak zijn gekomen.

Jenny May

Het eindproduct: een plan van Aanpak Ruimtelijke Verkenning IJsselmeergebied is een belangrijke eerste stap in het uitvoeren van de ruimtelijke verkenning. Het plan van aanpak legt vast wat het doel is van de ruimtelijke verkenning en welk product er ligt aan het eind van de rit. Ook beschrijft het een helder proces en stappenplan om daar te komen en bevat het een kostenraming en voorstel voor de organisatie. De samenwerking in het BPIJ is nog ‘jong’ en in ontwikkeling, er is nog beperkt ervaring met het komen tot gezamenlijke keuzes en het betrekken van de juiste partijen op het juiste moment. ​

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht