Terug naar het overzicht

Plan van aanpak ruimtelijke verkenning IJsselmeergebied

Bron: Nils van Rooijen

In het IJsselmeergebied spelen vele uiteenlopende opgaven zoals natuurontwikkeling, energieopwekking, verstedelijking en recreatie. Ook is het IJsselmeer hét zoetwaterreservoir voor een groot deel van Nederland. Het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (BPIJ) wil met een ruimtelijke verkenning overzicht en inzicht krijgen in de samenhang tussen de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen, opgaven en gebruiksfuncties in het IJsselmeergebied. 
VINU en Strootman Landschapsarchitecten bundelden ontwerp- en procesregie krachten en ontwikkelden in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een integrale aanpak voor de ruimtelijke verkenning van het IJsselmeergebied.

De verschillende opgaven en belangen in het IJsselmeergebied kunnen elkaar versterken, maar ook elkaar in de weg zitten. Belangen kunnen flink uiteenlopen, dus iedereen staat op scherp. Heel mooi hoe we samen met de partijen toch tot een breed gedragen aanpak zijn gekomen.

Jenny May

Het eindproduct: een Plan van Aanpak “Ruimtelijke Verkenning IJsselmeergebied” is een belangrijke eerste stap in het uitvoeren van de ruimtelijke verkenning. De aanpak beschrijft het doel en het resultaat van de ruimtelijke verkenning. Ook beschrijft het een helder proces- en stappenplan om daar te komen, bevat het een kostenraming en een voorstel voor de organisatie. ​

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht