Vanuit het Klimaatakkoord onderzoeken dertig energieregio’s in Nederland waar en hoe we het best duurzame elektriciteit uit zon en wind kunnen opwekken. Ook kijken de energieregio’s welke warmtebronnen te gebruiken zijn als vervanger voor aardgas zodat Nederland stap voor stap aardgasvrij kan worden. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. De provincie Noord-Holland heeft een RES Noord-Holland Noord en een RES Noord-Holland Zuid. De RES leidt tot uitvoerbare energieprojecten uit zon en wind en tot keuzes voor de verdeling van duurzame warmte in de regio. Betrokken hierbij zijn de gemeenten, de provincie en de waterschappen en daarnaast tal van andere organisaties zoals natuurorganisaties, bewoners, netbeheerders TenneT en Liander. Gemaakte keuzes in de RES worden vastgelegd in ruimtelijk beleid. VINU werkt als senior beleidsadviseur voor het RES-team van de provincie Noord-Holland aan het zoeken naar locaties en de realisatie van energieprojecten.

Alleen samen met alles stakeholders krijgen we resultaat voor elkaar.

Thijs Stam
071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht