InterVIEW met Jaap Feil en Sylvia van Oevelen

Nederland heeft zich bewezen als waterland. Maar zijn we, nu de druk op de ruimte alsmaar toeneemt ook klaar voor de uitdagingen op het gebied van water van de 21e eeuw? Zowel het Nationaal Watertraineeship (NWT) als VINU werken aan vraagstukken over water en ruimte die ertoe doen. We gingen in gesprek met Jaap Feil, initiatiefnemer van het NWT en Sylvia van Oevelen. Zij volgde in 2017-2019 het NWT en is nu project- en omgevingsmanager bij VINU.

Waarom is water belangrijk voor jou?

Jaap: Persoonlijk ben ik een watermens en houd ik bijvoorbeeld van windsurfen en zeilen. Water raakt ons allemaal. Maar de professionele waterwereld in Nederland is vanuit zichzelf relatief stil. Bij wet voeren ze hun taken uit en daar blijft het vaak bij. Met het NWT willen wij impact maken in de waterwereld en daarbuiten. Zeker de laatste jaren zien wij hier de effecten van.

Sylvia: Ik ben geboren en getogen aan de kust in Noordwijk dus water is voor mij van jongs af aan een belangrijk thema. Door mijn tijd in Ghana zonder wateraansluiting, waar ik elke dag naar de waterput moest, ben ik me heel bewust geworden van het belang van water. Als projectmanager beschouw ik water als leidend element bij ruimtelijke ontwikkelingen, zowel in stedelijk als landelijk gebied.

Hoe houden we elkaar betrokken bij de wateropgave?

Jaap: Heel Nederland is gebouwd met en rondom water. Het is dus logisch om bij de aankomende ruimtelijke ontwikkelingen weer met deze basis te beginnen. Beleidsmakers, politici, projectmanagers en iedereen die (in)direct met water te maken heeft moeten hier bewust van zijn. Dat helpt om watervraagstukken goed te kunnen integreren.

Sylvia: Bewust maken is meer dan alleen vertellen. Het is anderen meenemen in het belang van water. Ze laten meedenken, laten meedoen. Dat hebben we bij het Singelpark in Leiden succesvol gedaan. Met een intensief en open proces met ontwerpsessies met onder meer klankbordgroepen en kinderen uit de omgeving hebben we daar samen met de omgeving het water tot een kans gemaakt. Dit heeft onder meer geleid tot het aanleggen van een wadi en steigers over en langs het water, als recreatieplek.

Wat is de opgave voor de toekomst?

Sylvia: Het NWT start met een bezoek aan het Escher-museum, waar direct duidelijk wordt dat iedereen anders naar de wereld kijkt. Een les die ik in de praktijk breng als omgevingsmanager, waarbij je inleven in de point of view van verschillende stakeholders van groot belang is. Wat ik nu vaak zie is los zand. We moeten de waterambitie verbinden met andere ruimtelijke vraagstukken en samen op zoek gaan naar oplossingen.

Jaap: Daar is bij het NWT veel ruimte voor: we leiden de waterprofessionals van de toekomst op. Daarbij is aandacht voor het van bovenaf integraal aanvliegen van opgaven. Dus werken vanuit verschillende disciplines en belangen en deze tot één geheel zien te smeden. Anderzijds vragen ruimtelijke opgaven om geïntegreerde oplossingen van onderaf. Dat betekent innoveren, maar ook investeren in mensen en hun kennis. Het NWT biedt een ontwikkeltraject voor beginnend talent en is zo een springplank voor je carrière.

Sylvia: Bij mij heeft dat uitstekend uitgepakt. Ik pas de lessen uit het NWT nog dagelijks toe in mijn projecten en blijf elke dag bijleren.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.