De Westeinderscheg is omgeven door stedelijk gebied en ligt pal naast Schiphol. Inwoners en recreanten willen kunnen ontspannen in het mooie buitengebied. De Scheg zou dit gebied moeten zijn, maar het is nu nog te veel verborgen: het is ruimtelijk versnipperd, slecht toegankelijk en er mist een herkenbare identiteit. Er liggen unieke kansen in het gebied voor meer natuur, ecologische, toeristische en recreatieve verbindingen én versterking van cultureel erfgoed. Een prachtige regionale gebiedsopgave, maar hoe organiseren we de benodigde regionale samenwerking tussen de provincie Noord-Holland, twee waterschappen, vijf gemeenten, en private partijen zoals Schiphol en Greenport Aalsmeer?

Met plezier werkte ik aan deze complexe gebiedsontwikkeling waarin ik zorgde voor échte samenwerking die kwaliteit toevoegt aan de leefomgeving voor inwoners, ondernemers, die de biodiversiteit versterkt en toekomstige bezoekers verleidt.

Thijs Stam

In opdracht van de Provincie Noord-Holland werkte VINU als kwartiermaker voor het nader vormgeven, het op de kaart zetten en het bestuurlijk en operationeel verankeren van de Westeinderscheg. Een goede regionale samenwerking is gebaat bij een helder proces met duidelijke tussenstappen. In de Westeinderscheg hebben we daarom gekozen voor een proces in twee duidelijke stappen: we werken eerst toe naar een gebiedsconvenant met een subsidieregeling om direct projecten van de grond te krijgen en vervolgens naar een stevig uitvoeringsprogramma voor meer complexe gebiedsopgaven, zoals nieuwe vaarververbindingen of nieuwe natuur.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.