Naar duurzame, betaalbare energie en klimaatadaptieve ruimtelijke ontwikkeling

VINU maakt het verschil bij complexe ruimtelijke vraagstukken. Daarbij hoort naast ruimte voor wonen, werken en recreëren ook ruimte voor het energie- en klimaatvraagstuk. Deze vraagstukken samen vragen om scherpe analyses en nieuwe oplossingen, waarbij daadkracht, uitvoeringskracht en transparantie cruciaal zijn. Hierbij betrekt VINU belanghebbenden, maar gaan we tegelijkertijd de moeilijke keuzes niet uit de weg.

Energietransitie: duurzaam en betaalbaar

De energietransitie is in volle gang, maar gaat niet vanzelf. Actuele vraagstukken als de warmtetransitie, gastekorten en netcongestie leiden tot complexe ruimtelijke en organisatorische puzzels.  Wij helpen overheden, inwoners en bedrijven om samen te komen tot uitvoerbare plannen voor:

 • Het in passen van nieuwe energie infrastructuur in de drukke stad;
 • Een omslag naar duurzame manieren van energieopwekking, distribueren en gebruiken van energie;
 • Zoveel mogelijk realiseren met beperkte fysieke ruimte;
 • Het creëren van nieuwe manieren van samenwerken om dit voor elkaar te krijgen.

Klimaattransitie: nieuwe economie, beter voor de planeet:

De klimaattransitie kent ook een aantal zeer complexe vraagstukken. VINU is op de volgende thema’s actief betrokken:

 • Circulaire economie
 • Regionale aanpak stikstof
 • Groene werkgelegenheid & mobiliteit

VINU helpt bij het organiseren van uitvoeringskracht

Wij helpen (semi-)overheden met het organiseren van uitvoerbare plannen voor de energie- en klimaattransitie. Dat doen we als adviseur, projectmanager of omgevingsmanager bij onderwerpen als:

 • Regionale Energie Strategieën
 • Het stikstofvraagstuk op provinciaal en regionaal niveau
 • Klimaat adaptieve strategieën
 • Het realiseren van warmte-infrastructuur
 • Verduurzamen van vastgoedportefeuilles bij woningbouwcorporaties
 • Elektrisch vliegen
 • Zero-emissie openbaar vervoer netwerken

Neem contact op met onze collega’s

Onze projectmanagers actief in de energietransitie denken graag met u mee.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.