De Provincie Zeeland werkt samen met regionale partners aan het gebiedsprogramma in Zeeland, om invulling te geven aan de doelen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NLPG). Naast het terugdringen van stikstof stelt Zeeland doelen voor natuurverbetering, het verbeteren van de water- en bodemkwaliteit en klimaat. Dit vraagt van alle sectoren inzet: de natuurpartijen, de industrie, de recreatiesector, de agrarische sector en de overheden. 

De Provincie Zeeland pakt dit gebiedsgericht aan. Per deelregio gingen de partijen constructief met elkaar de dialoog aan over opgaven en kansen, maar ook over concrete maatregelen en het vormgeven van de samenwerking om tot uitvoering van het gebiedsprogramma in Zeeland te komen. Onderwerpen waren bijvoorbeeld extensieve landbouw, klimaatadaptieve recreatie, de bijdrage van de industrie en de relatie tussen waterkwaliteit, landbouw en natuur. VINU organiseerde de regiodialogen en trad tijdens de avonden op als moderator en gespreksleider.

Iedereen aan de tafel begreep de urgentie en noodzaak om gezamenlijk maatregelen te nemen. Tijdens de dialogen bleek er ruimte te zijn om elkaars perspectief te verkennen en om te ontdekken hoe verschillende belangen naast elkaar kunnen bestaan of elkaar zelfs kunnen versterken. Dit neemt niet weg dat de opgaven en gevolgen enorm groot zijn. Zeker als je straks inzoomt op individueel- of perceelniveau.

Nicolien van Eeden
071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.