Elektrisch vliegen lost twee grote problemen in één keer op: het brengt emissie sterk terug én het vermindert geluidshinder voor omwonenden. In de zoektocht naar duurzaam vliegen is elektrisch vliegen één van de transitiepaden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vroeg VINU om elektrificatie te versnellen vanuit een nieuwe triple helix-samenwerking.

Versnellen terwijl de technologie nog volop in ontwikkeling is – dat is de opgave. We verwachten dat de technologie tot ongeveer 2030 nog niet volwassen genoeg is voor de markt. Tot die tijd is de rol van overheden en kennisinstellingen – voor financiering, kennisdeling en experimenten – cruciaal. Dat is de fase waarin je het verschil kunt maken met publiek-private samenwerking.

Harold Lek

Wij waren programmamanager en kwartiermaker van Actieprogramma Elektrisch Hybride Vliegen. In dit programma werken luchtvaartsector, kennisinstellingen en de overheid samen aan een koploperspositie voor Nederland in elektrisch vliegen. Onze eerste stap was het scherp formuleren van de gezamenlijke opgave. De transitie die nodig is voor elektrisch vliegen vraagt namelijk veel van alle schakels in het systeem. Resultaat is een programma-aanpak langs drie roadmaps: Grondgebonden operaties (bijvoorbeeld elektrisch taxiën), General Aviation (bijvoorbeeld lesvluchten) en Commerciële luchtvaart (de eerste kleine hybride toestellen voor commercieel gebruik).

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.