Het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is een gezamenlijk project van 21 partijen. In het Gebiedsakkoord spreken de partners af om in 10 jaar samen een forse kwaliteitsverbetering van natuur en landschap, recreatie en toerisme en de leefomgeving in het gebied te realiseren. VINU werkte in opdracht van de Provincie Noord-Holland aan de actualisatie van het uitvoeringsprogramma en het gebiedsakkoord. Van 2019 tot 2021 stond VINU namens Provincie Noord-Holland en Waterschap Amstel Gooi en Vecht aan de lat voor het voorbereiden van het onderdeel ‘Bagger’, inclusief het behouden en herstellen van de kenmerkende legakkerstructuur en de ontwikkeling van nieuwe eilanden voor natuur en recreatie.

Door nieuw leven in het uitvoeringsprogramma te blazen, kunnen de partijen ook met frisse energie weer aan de slag. De financiën zijn weer op orde, de governance-discussie beslecht en de planningen actueel. En nu vooruit!

Joris Tensen

Bij de actualisatie van het uitvoeringsprogramma en het gebiedsakkoord raakte VINU het fundament waar de 21 partijen aan werkten. Nieuwe wensen en ambities kwamen op, en deze wensen liepen nogal uiteen. Het stellen en verdedigen van duidelijke kaders in combinatie met een verbindende houding bleek cruciaal.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.