Bij VINU werk ik met veel voldoening en werkplezier aan projecten die bijdragen aan leefbare, gezonde en verkeersveilige steden. Dat kan een gebiedsontwikkeling zijn met nieuwe duurzame woningen, een hoogwaardig park als het Singelpark in Leiden of een strategische adviesvraag op het gebied van mobiliteit. Het afgelopen jaar heb ik, samen met VINU-collega Marlies, gewerkt aan het advies over het verlagen van de snelheid voor autoverkeer in de stad Den Haag.

Door de maximale snelheid te verlagen van 50 naar 30 km/u verbetert de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Den Haag. Het zorgt voor meer ruimte voor de fiets en voetganger maar schept ook ruimte voor vergroening en verduurzaming. Een snelheidsverlaging naar 30 km/u  kan echter ook nadelen hebben. Bijvoorbeeld voor partijen die zich te allen tijde snel door de stad moeten kunnen verplaatsen: de nood- en hulpdiensten en het openbaar vervoer. Voor hen is een snelle doorstroming en een inrichting van straten zonder verkeersdrempels juist heel belangrijk. Dit leidt in veel steden tot discussies, onduidelijkheid en vertraging binnen herinrichtingsprojecten.

De gemeente Den Haag vroeg VINU hoe de gemeente, rekening houdend met alle belangen van partijen, in een vroeg stadium tot een duidelijke en transparante afweging kan komen voor de te hanteren snelheid op een bepaalde weg.

Onze aanpak

Onze aanpak begon met bureau-onderzoek en interviews om alle belangen, beleidsdoelen en ambities op tafel te krijgen. We spraken hiervoor met gemeentelijke ambtenaren, de brandweer, de politie en de HTM (tram en bus). Hiermee zorgden we allereerst voor een gezamenlijk en volledig beeld bij alle partijen over het vraagstuk en onderling begrip voor elkaars belangen. Ook werd in deze fase duidelijk dat partijen grote behoefte hebben aan duidelijke afspraken over de onderlinge samenwerking. Aan welke tafel worden besluiten genomen? En: worden alle belangen hierbij betrokken?

Als tweede stap organiseerden we een aantal werksessies om inzichten te delen, voorstellen te formuleren waarop partijen konden reageren. Als derde en laatste stap hebben we een eindrapport opgesteld met het gezamenlijk bereikte resultaat.

In ons eindrapport beschrijven we een voorstel voor stappenplan om tot een gezamenlijke en gedragen afweging te komen. Dit stappenplan helpt bij het maken van transparante en onderbouwde keuzes voor een snelheidsregime. Dit noemen we het afwegingskader snelheidsregimes. Het is nu aan de gemeente om ervaring op te doen met toepassing van dit afwegingskader in herinrichtingsprojecten.

Typisch VINU

Deze opgave had voor mij verschillende elementen die het een ‘VINU-project’ maken. Het onderwerp is actueel, raakt verschillende partijen en belangen en is bepalend voor de ontwikkeling en bereikbaarheid van het stedelijk gebied. Dit doen we door het leveren van ideeën, expertise en het verbinden van belangen. Daar word ik blij van!

Als je meer over dit onderwerp wilt weten, neem dan contact op met Maarten. Wil je verder op de hoogte blijven van onze projecten? Volg ons dan op LinkedIn!

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.