Eind maart 2023 stelde de gemeenteraad van Den Haag het uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid vast. Hierin beschrijft de gemeente hoe wordt toegewerkt naar 30 km/u als algemene snelheidsnorm in de stad. 50 km/u is alleen nog voorbehouden aan een beperkt aantal hoofdwegen.

De Tweede Kamer heeft al in 2020 bepaald dat 30 kilometer per uur de nieuwe norm is in de bebouwde kom. Een logisch besluit, maar hoe organiseer je dit vervolgens slim op lokaal niveau? In opdracht van de gemeente Den Haag ontwikkelde VINU in 2021 -samen met betrokken partijen- een afwegingskader voor snelheidsregimes.

VINU ontwierp en organiseerde hiervoor in een korte periode een intensief traject. Hierbij zijn alle relevante actoren betrokken. Hierdoor zijn bijvoorbeeld aspecten als de doorstroming, leefbaarheid, de noodzaak voor beter OV en het belang van aanrijtijden van nood- en hulpdiensten op een goede manier meegenomen. Het resultaat was een gedragen afwegingskader dat de gemeente helpt om bij herinrichtingsprojecten op een transparante manier een keuze te maken voor de beste maximum snelheid.

Ik ben er van overtuigd dat een goed doordacht participatietraject leidt tot betere besluiten en betere plannen. Dat is bij deze opdracht duidelijk bewezen

Maarten van Oosterom

Klik hier als je het VINU rapport afwegingskader snelheidsregimes wilt lezen.
Klik hier om het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid van de gemeente Den Haag te lezen.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.