VINU zet ‘Betalen naar Gebruik’ op de kaart

De tijd is rijp voor Betalen naar Gebruik

 

Betalen naar Gebruik is het beprijzen van rijdend gemotoriseerd wegverkeer. Diverse varianten van Betalen naar Gebruik zijn denkbaar, zoals een heffing als je een gebied binnenrijdt (cordonheffing), een wegvak op rijdt (tol-. congestie- of spitsheffing) of in een bepaald voertuig rijdt (emissieheffing). Een andere mogelijkheid is om Betalen naar Gebruik landelijk in te voeren als alternatief voor of aanvulling op de huidige motorrijtuigenbelasting. In de uitwerking van Betalen naar Gebruik bestaan meerdere knoppen om aan te draaien, onder andere de locatie, het tijdstip, de tijdsduur, de doelgroep en het type voertuig. Kortom, het gaat om het betalen van een heffing op basis van waar, wanneer en/of met welk voertuig men rijdt.

Bijdrage aan gezonde steden en investeringsruimte

Gemeenten willen de mobiliteitstransitie benutten om een gezonde, leefbare en bereikbare stad te zijn en blijven. Ook is extra fysieke ruimte nodig voor de grote woningbouwopgave. Regio’s en gemeenten zoeken naar extra inkomsten om investeringen in OV en stedelijke verdichting mogelijk te maken. De Rijksoverheid zoekt naar extra inkomsten door teruglopende (accijns)inkomsten door de ontwikkeling naar elektrisch vervoer (tekort van 8-10 miljard/jaar). Betalen naar gebruik kan deze zoektocht beëindigen.

VINU Uitvoeringsopties Whitepaper Betalen naar Gebruik

Betalen naar Gebruik: juist nu!

Betalen naar Gebruik kent een historie in Nederland en blijft een politiek gevoelig onderwerp. De vorm moet goed aansluiten bij het doel, er moet aandacht zijn voor de bijeffecten en het is belangrijk dat de juiste doelgroep wordt geraakt om draagvlak te creëren. Het is niet langer slechts een middel om filevorming te voorkomen. Betalen naar Gebruik biedt vooral kansen, zoals investeren in OV en stedelijke verdichting. Daarnaast spelen nog diverse vraagstukken rond belasting- en privacywetgeving, samenwerking tussen overheden en technologie.

De tijd lijkt nu toch rijp om nu Betalen naar Gebruik daadwerkelijk in te voeren. Betalen naar Gebruik kan de effecten rond thuiswerken van de Coronacrisis versterken en het politiek draagvlak groeit. Het belang wordt benoemd in het Klimaatakkoord en Deltaplan 2030. Verder zien wij Betalen naar Gebruik onder verschillende namen opduiken in verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamer.

VINU levert ideeën en voert deze uit

Rond Betalen naar Gebruik is behoefte aan goede plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen en inspelen op de financiële en beleidsdoelstellingen. VINU helpt overheden door de inbreng van expertise, goede (buitenlandse) voorbeelden en de ontwikkeling van strategie en beleid. De afgelopen jaren ondersteunde VINU reeds regio’s en grote gemeenten bij onderzoek en strategiebepaling rond Betalen naar Gebruik.

Meer weten over Betalen naar Gebruik en wat VINU voor u kan betekenen?

Lees dan onze Whitepaper: Aan de slag met Betalen naar Gebruik.


Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.