Uit het Landschapsplan Stelling van Amsterdam en de Verbinding A8-A9 blijkt dat aanleg van de verbinding tussen de A8 en A9 en de inpassing in het landschap van de Stelling van Amsterdam goed samen gaan. Provinciale Staten hebben dit Landschapsplan op 31 januari vastgesteld. Dit historische besluit brengt de aanleg van een verbinding tussen de snelwegen A8 en de A9 weer een stapje dichterbij.

Planstudiefase klaar, uitvoering een stapje dichterbij

Het onderzoek naar het verbeteren van de verbinding van de A8 met de A9 startte in 2014. Hieruit bleek dat met een nieuwe verbindingsweg de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft verbetert. Ook zorgt de nieuwe verbinding voor een betere bereikbaarheid van de regio Zaanstreek en de regio IJmond. De opgave die nu voorlag is of, en zo ja hoe, deze nieuwe weg ingepast kan worden in het unieke Nederlands erfgoed “de Stelling van Amsterdam”. Het Landschapsplan geeft antwoord op deze vraag. Het plan bevat een samenhangend pakket van 40 maatregelen die gaat leiden tot een hoogwaardige inpassing van de weg in het Stellinglandschap. Met de vaststelling door Provinciale staten komt de uitvoering weer dichterbij.

De volgende opdracht is om op zoek te gaan naar financiering van het project. De investeringskosten bedragen ruim € 900 miljoen. Ook zal de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het plan aanbieden aan UNESCO, zij zullen het plan beoordelen.

Dynamische omgeving

De belangen om deze weg aan te leggen zijn groot. Veel medestanders zien graag dat de weg zo snel mogelijk wordt aangelegd om zo de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. Uiteraard kennen projecten van zulke impact en omvang ook partijen die zich niet zomaar kunnen vinden in de aanleg van deze nieuwe weg. Partijen maken zich zorgen over de aantasting van het landschap, verslechtering van leefbaarheid en gevolgen voor de landbouw. VINU-er Bart Gerrits was de afgelopen twee jaar in opdracht van de Provincie Noord-Holland omgevingsmanager voor dit bijzondere project en zorgde ervoor dat alle belangen een plek kregen in het Landschapsplan. Bart: “er ligt nu een mooi Landschapsplan dat een stevige basis vormt voor het vervolg. De verdiepte inpassing door het Stellinglandschap en de Assendelverpolders zijn hier mooie voorbeelden van.”

Plannen maken in Corona tijd

Een consortium van verschillende bureaus heeft het Landschapsplan gemaakt. Een belangrijke succesfactor van de totstandkoming van het Landschapsplan was de samenwerking op afstand in Corona tijd. Bart: “ondanks de digitale afstand wisten we elkaar als team goed te vinden en was er heel vaak een goede sfeer”. Daarnaast hebben we voor de omgeving een digitaal platform gemaakt, hierop zijn alle maatregelen van het Landschapsplan eenvoudig digitaal te raadplegen. Hiermee konden we, ondanks alle beperkingen vanwege COVID-19, de omgeving goed informeren over de verschillende maatregelen die zijn bedacht in het Landschapsplan. Hier zijn alle maatregelen van het plan terug te vinden.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.