Irene en Margriet werkten in het voorjaar samen aan één van de klimaatopgaves. Meer en intensere piekbuien, langere periodes van droogte en een toenemende kans op overstromingen eisen aanpassingen in de ruimtelijke omgeving. Termen als ‘klimaatrobuust’ en ‘toekomstbestendig’ worden veelvuldig gebruikt om daar invulling aan te geven. Maar wat zeggen zulke termen eigenlijk? En wat betekent dat voor de inrichting van een gemeente? Die vragen stelde Margriet aan Irene.

Margriet werkt sinds het voorjaar van 2021 voor de gemeente Beverwijk als projectleider voor het programma Duurzaamheid. Zij is verantwoordelijk voor het helpen verduurzamen van de gemeente. Naast haar werk bij VINU volgt Irene het Nationaal Watertraineeship*.

Margriet gaf aan dat de gemeente Beverwijk hulp kon gebruiken bij het vertalen van hun klimaatbeleid naar concrete maatregelen. Met Margriet als opdrachtgever en Irene als opdrachtnemer is de groep trainees aan de slag gegaan om een eerste vertaalslag te maken. In dit blog lees je hoe zij deze rollen hebben ervaren.

Hoe was het om projectleider te zijn?

Irene heeft bij VINU al aan verschillende opdrachten meegewerkt. “Bij dit project kon ik de dingen die ik in eerdere projecten heb geleerd, inzetten als opdrachtnemer. Ik vond het heel leuk dat dat samenkwam met mijn inhoudelijke kennis over klimaatadaptatie.” Ook was het voor Irene een hele leerzame ervaring: “Vanwege de beperkte tijd die we hadden was afbakening van het project erg belangrijk. “We startten met een vrij brede opdracht, wat ik zelf heel leuk vond, omdat we onze creativiteit daardoor goed konden inzetten. Achteraf was het handiger geweest om aan het begin van het project strakkere afspraken te maken. Nu zijn we lang in de verkennende fase blijven hangen.”

Hoe was het om opdrachtgever te zijn?

Margriet was opdrachtgever voor het onderzoek dat de trainees uitvoerden. Zij vertelt: “opdrachtgever zijn vraagt weer andere skills dan opdrachtnemer zijn.” Margriet werkt al vier jaar als projectleider en kent de rol van opdrachtnemer goed. “Als opdrachtgever heb ik ervaren hoe moeilijk het is om te laveren tussen strakke keuzes, het aanbrengen van focus en het loslaten en ruimte bieden. Als opdrachtgever wilde ik graag ruimte bieden aan de creativiteit en kennis van de groep. Dit botste met de behoefte van deze jonge startende opdrachtnemers. Oplossing was om elkaar goed te vinden en met scherpe vragen duidelijke keuzes van de opdrachtgever op te halen.” Margriet deelt dat het voor haar ook een les was om ‘niet het voortouw te nemen. Ze moest ruimte bieden aan het initiatief van de groep. Ze had immers nu niet de rol van opdrachtnemer die de kar trekt.

De opbrengst van het project

Tijdens het project heeft de traineegroep twee werksessies met de gemeente georganiseerd, en een aantal medewerkers interviews afgenomen. De trainees leverden een rapportage aan waarin de kwetsbaarheden op het gebied van droogte, wateroverlast en hittestress voor twee deelgebieden werden geanalyseerd. Daarbij zat een inventarisatie van mogelijke adaptatiemaatregelen, die de gemeente kan toepassen op basis van de kwetsbaarheden. Naast dit resultaat was het een leerzaam traject voor beide VINU-ers. Zij nemen ieder hun eigen lessen weer mee in volgende projecten.

*Het Nationaal Water Traineeship

Het Nationaal Watertraineeship (NWT) is een trainee-programma voor young professionals in de watersector. Naast trainingen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, zijn er 4 projectperiodes waarin trainees kennis leren maken met verschillende thema’s en werkgevers. Het project “Klimaatrobuust Beverwijk” was zo’n project.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.