VINU-er Nicolien van Eeden pleitte tijdens het Nationaal Verkeerskundecongres (3 november 2022) samen met Arcadis voor meer lef voor onze doorfietsroutes. Om hoogwaardige regionale doorfietsroutes te realiseren is het zaak de fiets écht op één te zetten. Dit vraagt flinke ruimtelijk ingrepen en om ontwerpen met de fietsbeleving centraal. Maar ook om overheden en bestuurders die keuzes vóór de fiets durven te maken op (regionaal) routeniveau.
 
Nicolien sprak namens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), waar zij programmamanager is van het programma Metropolitane Fietsroutes. Hier werken MRDH, gemeenten en andere wegbeheerders samen aan herkenbare en hoogwaardige utilitaire fietsroutes die woongebieden en economische kerngebieden in de regio met elkaar verbinden. De partijen hebben een gedeelde ambitie om te investeren in de fiets, omdat dit bijdraagt aan de leefbaarheid, gezondheid, klimaat en de mobiliteitstransitie.
 
Meer weten over onze inzet op doorfietsroutes? Neem contact op met Nicolien.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht