De gemeente Leiden is één van de meest dichtbebouwde steden van Nederland. De stad heeft grote ambities om de verdere inwonersgroei te laten samengaan met meer en beter groen. Daarom wil Leiden investeren in een gezonde en groene leefomgeving voor de huidige inwoners. Na het binnenstedelijk Singelpark legt Leiden opnieuw de lat hoog met een nieuw groenconcept: de Tweede Groene Ring, een ruim 16 kilometer lange groenstructuur rond de stad. Het college heeft eind juni hiervoor een aanpak vastgesteld.

Naar een aanpak

De afgelopen periode werkten Maarten van Oosterom, Rosanne van Vliet en Nicolien van Eeden namens VINU voor de gemeente Leiden aan een plan van aanpak om, samen met de stad, te gaan werken aan deze Tweede Groene Ring. Maarten vertelt: “Anders dan het Singelpark, dat is ontstaan als bewonersinitiatief, ligt de oorsprong van de Tweede Groene Ring in het stadhuis. Het is als ambitie opgenomen in de Omgevingsvisie 2040. Dit betekent dat we in het opzetten van de aanpak veel aandacht hebben besteed aan hoe de gemeente Leiden de Tweede Groene Ring samen met inwoners, organisaties, kennisinstellingen en andere samenwerkingspartijen kan gaan uitwerken”.

VINU heeft samen met een enthousiast gemeentelijk kernteam een procesaanpak opgesteld. We hebben met elkaar focus aangebracht in de doelen, een kernboodschap geformuleerd, de eerste benodigde resultaten voor de vervolgfase geschetst en teamrollen beschreven die nodig zijn voor de vervolgfase. Hierbij hoorde ook inzicht in raakvlakken, communicatie- en participatieprincipes, een eerste planning en begroting.

Participatieprincipes en een stadsteam

De verwachting is dat Leiden de komende 10 tot 20 jaar bezig is te werken aan de Tweede Groene Ring. Leiden staat nu aan het begin van een lang en nog onbekend proces, want een groenstructuur van deze omvang ligt er niet zomaar. Nicolien: “Daarom hebben we in de aanpak gekozen om participatieprincipes op te stellen en deze vast te laten stellen door het college van burgemeester en wethouders. Deze principes bieden houvast voor de gemeente en zijn duidelijk voor iedereen die wil meepraten over de intenties van de gemeente tijdens deze lange periode.”

Na de zomer start de gemeente Leiden met de voorbereidingen van een ideeënprijsvraag om tot een helder concept van de Tweede Groene Ring te komen. Om de ervaring en kennis vanuit de stad te benutten, wordt een stadsteam gevormd waarin bewoners, belangenorganisaties, kennisinstellingen en andere stadspartners gaan samenwerken met de gemeente. 

Plannen tot uitvoering brengen

Rosanne is trots op een aantal concrete resultaten: “Het is gelukt om in een relatief korte periode de verschillende beelden over de Tweede Groene Ring te vertalen naar een eerste breed gedeelde kernboodschap en een beeldend wenkend perspectief. Door nu te kiezen voor een procesaanpak is er helderheid over de te varen koers, de kaders en de randvoorwaarden. Dit geeft de gemeente de duidelijkheid en ruimte om hierna inhoudelijk te verdiepen. Dat het college van B&W unaniem positief is over zowel de aanpak samen met de stad als over de hoge inhoudelijke ambities, is natuurlijk fantastisch.”

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.