De Gooi en Vechtstreek bestaat uit zes gemeenten met elk een eigen rijke historie, karakteristieke uitstraling en identiteit. De regiogemeenten – Hilversum, Huizen, Gooise Meren, Blaricum, Wijdemeren en Laren- worden verbonden door prachtige en unieke natuurgebieden. De regio heeft als groenblauwe kern in de Randstad veel te bieden. Goede bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor prettig wonen, werken en recreëren en voor de leefbaarheid. De gemeentelijke samenwerking wordt gecoördineerd en gefaciliteerd door de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit doet de Regio samen met het Rijk, provincies, de Metropoolregio Amsterdam, Regio Amersfoort en andere stakeholders.

Regionale bereikbaarheid onder druk

De afgelopen periode werkte Jelle Postma namens VINU als programmacoördinator Bereikbaarheid van de regio. Jelle vertelt: “de Gooi en Vechtstreek ligt centraal in Nederland en ervaart de gevolgen van de snelle verstedelijking. De regionale bereikbaarheid staat onder druk en deze druk neemt de komende jaren verder toe. Dit betekent dat inzet op veel verschillende bereikbaarheidsonderwerpen nodig is. Als programmacoördinator gaf ik samen met de gemeenten richting aan nieuwe plannen en realisatie, werkte ik aan partnerships met andere regio’s en provincies en gaf ik bestuurlijk advies. Met alle partijen aan de Gooicorridor maken we ons bijvoorbeeld sterk voor knooppuntontwikkeling en goede treinverbindingen. Met de provincie Noord-Holland werken we aan effectieve inzet van busvervoer in OV-concessies, aan de ontwikkeling van OV-knooppunten en aan een regionaal deelfietssysteem. Op korte termijn ligt bij de gemeenten de opgave om een netwerk met 150 kilometer aan regionale doorfietsroutes te realiseren.”.

Naast het openbaar vervoer, deelmobiliteit en fiets zijn er ook logistieke vraagstukken: “Om voldoende ruimte vrij te spelen op het hoofdspoor voor personenvervoer is het noodzakelijk om logistieke stromen van Nederland naar noordoost Europa te verplaatsen naar andere routes. Anders wordt de druk op het spoor te hoog en komt economische ontwikkeling onder druk te staan. Op het regionale niveau zien we dat een toename van bevoorrading en bezorgdiensten leidt tot een hogere druk op de stads- en dorpskernen. Op basis van onderzoek van de gemeente Hilversum gaat de regio aan de slag met een regionale uitwerking van Zero Emissie Stadslogistiek.”

Plannen tot uitvoering brengen

Jelle is trots op een aantal concrete resultaten: “Veel nieuwe thema’s komen op de regio af. De afgelopen tijd zijn we goed geslaagd de vaart erin te brengen. Bijvoorbeeld met uitwerkingen van het regionale deelfietssysteem en de regionale hubstrategie. Ook zijn gemeenten en provincie aan de slag met concrete maatregelen bij P+R Muiden, busstation Huizen, OV-knooppunt Crailo en zijn er Rijksbijdragen gevonden voor het regionale doorfietsnetwerk. Door slim samen te werken tussen de regiogemeenten én met omliggende regio’s en provincies lukt het om plannen snel tot uitvoering te brengen.”.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.