In opdracht van het IPO, team Vitaal Platteland, werken VINU-ers Jenny en Jessica als strategisch adviseur landbouw. VINU begeleidde het proces en ontwikkelde, samen met de twaalf provincies en een externe denktank, het IPO position paper landbouw en voedsel. Op 23 november overhandigden gedeputeerden Lemkes en Drenth het position paper aan minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en aan Roy Meijer, voorzitter van het NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt). In het rapport beschrijven provincies wat er volgens hen nodig is om perspectief te bieden aan de landbouw- en voedselsector.

We zijn met elkaar verantwoordelijk voor een succesvolle landbouwtransitie. De transitie kan niet alleen plaatsvinden door de overheid of door de sector: een gezamenlijke aanpak is noodzakelijk. Iedereen levert vanuit zijn rol of verantwoordelijkheid een belangrijke bijdrage. Provincies spelen een belangrijke rol in de gebiedsprocessen. Het Rijk is verantwoordelijk voor het scheppen van de juiste randvoorwaarden. Ketenpartijen spelen een belangrijke rol op het gebied van innovaties en noodzakelijke bedrijfsaanpassingen.

Het positon paper is voor de provincies een belangrijke bouwsteen voor het landbouwakkoord.

Meer weten? Download het Position Paper landbouw en voedsel via de IPO website: https://www.ipo.nl/nieuws/samenwerken-aan-perspectief-voor-de-landbouw/ of neem contact op met Jenny of Jessica.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.