Afgelopen maand organiseerde VINU een kennissessie binnenstedelijke mobiliteit. Voor deze sessie hebben wij Q-Park en Mywheels uitgenodigd  bij ons op kantoor in Leiden.

Wij wisselden in deze sessie onze visies op mobiliteit in de toekomst uit. Bestaan privéauto’s nog in de toekomst? En hoe kijken we naar het verder verlagen van parkeernormen?

Fred Wilkes (Directeur Business Development) liet zien dat Q-Park al veel meer doet dan het stallen van auto’s. Parkeergarages dienen als hub voor fiets, elektriciteit, pakketjes en deelauto’s. Q-Park wil een partner zijn vooraf in de gebiedsontwikkeling, om de toekomstige parkeervraag samen te bepalen op basis van data en kennis die Q-Park heeft over mobiliteitsgedrag en het parkeren van auto’s.

Dani Sprecher (Manager Public Affairs) vertelde dat mensen die minder dan 10.000-12.000 KM per jaar rijden, vaak goedkoper uit zijn met een deelauto. Als al die mensen geen eigen auto meer bezitten maar hun auto delen, dan ontstaat er veel meer ruimte op straat voor groen. Daardoor maken we steden mooier, de lucht schoner, en voorkomen we overstromingen en extreme hitte door klimaatverandering. Uit onderzoek blijkt bovendien dat mensen die delen, minder gaan rijden omdat ze betalen naar gebruik. Minder files dus. Dani riep tot slot gemeenten op om deelmobiliteit bij nieuwbouw te zien als onderdeel van de publieke voorziening en niet, zoals nu vaak gebeurt, de verantwoordelijkheid voor deelmobiliteit over te hevelen naar projectontwikkelaars die het vervolgens wegstoppen in een garage, soms (de facto) exclusief toegankelijk voor bewoners. Hij noemde dat privé-deelmobiliteit.

Jelle Postma (VINU) gaf een presentatie over de visie van VINU op de mobiliteitstransitie en wat dit oplevert in een binnenstedelijke context: goede bereikbaarheid, ruimte voor woningbouw en hogere kwaliteit van leven en openbare ruimte. Een shift van ‘aanmoedigen’ naar ‘opleggen’ is noodzakelijk om deze transitie te versnellen. In lijn met onze visie op Betalen naar Gebruik riep Jelle op dat betalen naar gebruik in tijd, plaats en voertuig op alle weg bespreekbaar moet zijn.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.