VINU heeft een sprong gemaakt van trede 3 naar trede 5 op de #CO2


CO2 bewust certificering niveau 5

De CO2-prestatieladder is een instrument om inzicht te krijgen in het energiegebruik en de CO2- uitstoot van een organisatie of bedrijf, om deze vervolgens te verminderen. De CO2-prestatieladder is te verdelen in twee categorieën. Trede 1, 2 en 3 zijn gericht op de CO2-uitstoot van de organisatie zelf. Voor trede 4 en 5 wordt gekeken naar de gehele keten. Deze treden bereik je door in samenwerking met partners en leveranciers in te zetten op het reduceren van de CO2 uitstoot.

VINU heeft een certificaat op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder ontvangen. Met dit certificaat laat VINU zien zich bewust te zijn van de CO2-uitstoot van zowel de eigen bedrijfsvoering, als in de keten. Ook stelt VINU zich concrete doelen en neemt maatregelen om de CO2 uitstoot te verminderen.

Minder CO2 uitstoot

We streven in onze bedrijfsvoering naar de reductie van de CO2-emissie. Ook in onze projecten werken we aan het verduurzamen van Nederland en sturen we aan op duurzame oplossingen. Dat begint met aandacht en intrinsieke motivatie bij onze medewerkers. We hebben bijvoorbeeld stevig ingezet op duurzaam reizen door het OV gebruik van onze medewerkers te stimuleren en te investeren in het verduurzamen van ons wagenpark. Ook hebben we ons pand verduurzaamd en kopen alleen groene energie in.

Een veel grotere impact kunnen we maken in onze opdrachten. In onze adviesopdrachten en als project- of omgevingsmanager bij onze opdrachtgevers werken we aan opgaven waarbij duurzaamheid in het algemeen en CO2-reductie in het bijzonder een belangrijk onderdeel is.
De CO2-Prestatieladder is voor ons het aangewezen instrument om onze emissie inventarisatie (CO2-voetafdruk) in kaart te brengen en zowel zelf als samen met onze opdrachtgevers en leveranciers te werken aan verdere reductie. 

Over het certificaat

Het certificaat is uitgegeven door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Met de CO2-Prestatieladder stimuleert SKAO bedrijven en overheden om de CO2-uitstoot te verminderen, met als uiteindelijke doel een klimaatneutraal bedrijfsleven. SKAO toetst ieder jaar of bedrijven en overheden het certificaat mogen behouden. Voor meer informatie over ons CO2-beleid klik hier. CO2-Prestatieladder – VINU

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.