Het buitengebied heeft te maken met een grote stapeling van opgaven: klimaatverandering, energietransitie, natuurontwikkeling, stikstofreductie, verbeteren van waterbeschikbaarheid- en kwaliteit en natuurlijk de landbouwtransitie. Rijk, provincies en waterschappen zijn volop aan de slag met deze opgaven, onder andere via het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de provinciale gebiedsprogramma’s. Maar wat betekent dit alles voor gemeenten? Zij zijn niet direct verantwoordelijk voor opgaven op het gebied van natuur, water en klimaat, maar deze vraagstukken raken wel de gemeentelijke verantwoordelijkheden en belangen op het gebied van leefbaarheid, ruimtelijke ordening, economie, recreatie, enzovoorts. Daarom organiseerden Platform31 en VINU een webinar voor gemeenten getiteld ‘Buitengewoon buitengebied’. Wat blijkt? Enerzijds stoeien gemeenten met de aanpak en de grote vraagstukken. En tegelijkertijd zijn er al veel goede ervaringen opgedaan en lopen er mooie initiatieven, zoals onder andere bleek uit een presentatie van de gemeente Peel en Maas. Voor VINU-er Jenny May (expert landelijk gebied) een mooie kans om enerzijds ervaringen te delen en anderzijds te leren van de zoektocht waar gemeenten zich in bevinden en de ervaringen die ze daarbij opdoen. Met als conclusie een warm pleidooi om te leren en kennis te delen over gebiedsgericht werken.

Klik hier om het webinar terug te kijken.

VINU is partner van Platform31. Platform31 is een podium waar professionals, beleidsmakers en bestuurders elkaar kunnen ontmoeten voor kennisontwikkeling en -deling, gefinancierd vanuit programmabijdragen van overheden, subsidies, opdrachten en partnerbijdragen.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.