Terug naar het overzicht

Verdichten en vergroenen rondom station Hilversum

Bron: OKRA landschapsarchitecten / De Zwarte Hond

De gemeente Hilversum werkt samen met verschillende stakeholders de komende 10 jaar aan de stationsomgeving van Hilversum. De opgave bestaat uit het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en het ontwikkelen van nieuwe woningen. Ook wordt het tekort aan fietsparkeerplekken opgelost en realiseert de gemeente een nieuw busstation. VINU verzorgt namens de gemeente Hilversum het omgevingsmanagement.

Dankzij omgevingsmanagement zijn de wensen en verwachtingen van alle stakeholders goed in beeld gebracht.

Bart Gerrits

Met zorgvuldig, open en professioneel omgevingsmanagement zorgen we ervoor dat alle partijen betrokken worden en blijven bij de ontwikkelingen rond het station. Het resultaat is dat er betere producten worden gemaakt en gedragen besluiten worden genomen. VINU heeft daarnaast de uitvoeringsnota Stationsomgeving Hilversum opgesteld waarmee het project concreet een stap verder is.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht