In de Metropoolregio Amsterdam worden de komende jaren een hoop woningen bijgebouwd. Deze groei leidt tot bereikbaarheidsknelpunten als de gemeente en de regio niet structureel anders met mobiliteit omgaan. Samen met Rijk en regio werkt de gemeente aan een verstedelijkingsstrategie, inclusief de woningbouwopgave, en een Multimodaal Toekomstbeeld voor de Bereikbaarheid (MTB). 

VINU-ers Jurriaan van Hellemond en Rosanna Dekker hebben de gemeente Amsterdam ondersteund in het regionale samenwerkingsproces en vertellen over hun inbreng op de uitvoering van bovenstaande strategieën. Hun werk richtte zich op twee aspecten: het verduidelijken en versterken van de lobbyprioriteiten van de gemeente, en het voorbereiden en adviseren van het management in diverse regionale gremia zoals Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, Platform Mobiliteit en het MIRT.  

Door lobbyprioriteiten te stellen en daarmee structuur aan te brengen in het lobbyproces hebben Jurriaan en Rosanna waardevolle instrumenten gecreëerd, waarmee Amsterdam in gesprek kon gaan met ministeries en landelijke politieke partijen.  

Een uitdagende opdracht in een snel veranderende omgeving. De aanpak vroeg veel interne én externe afstemming met regiopartners. Zeker in een politiek onzeker landschap, als gevolg van de val van het kabinet.

Er is momentum door de val van het kabinet om samen met de regio een krachtig verhaal neer te zetten.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.