Overheden en het bedrijfsleven slaan de handen ineen. Samen zetten ze de energietransitie hoog op de agenda in de Rotterdamse haven. Nederland heeft immers de ambitie om de komende 30 jaar een CO2-neutrale energiehuishouding en een volledig circulaire industrie te realiseren. Zo werkt het Havenbedrijf Rotterdam samen met bedrijven en de overheid aan een toekomstbestendige haven. De energietransitiestrategie van het Havenbedrijf Rotterdam zet in op:

Innovatie is een uitdaging; ruimte en elektriciteit zijn schaars
Het verduurzamen van de industrie in de Rotterdamse Haven vertaalt zich voor een groot deel in het elektrificeren van bedrijfsprocessen. Denk aan het maken van groene waterstof, maar ook het rijden met elektrische trucks of bouwverkeer. Daar is allemaal (extra) elektrisch vermogen voor nodig. En dat is op dit moment juist het probleem. Vanwege de netcongestie in grote delen van het land, ook in de haven van Rotterdam, is het nodig om samen met de netbeheerders het elektriciteitsnet uit te breiden. De projecten waar VINU aan werkt binnen het Havenbedrijf zijn er dan ook op gericht om samen met netbeheerders de realisatie van hoog- en middenspanningsstations mogelijk te maken of te versnellen: het oplossen van de netcongestie. Parallel denken we ook mee over mogelijkheden voor energy-hubs om bedrijven tot die tijd toch toekomstbestendige stappen te kunnen laten maken.

Om de verbindende schakel te zijn tussen het bedrijfsleven, de overheid en de netbeheerders is het essentieel om je te verplaatsen in het perspectief van álle partijen. Zo komen begrip en urgentie écht samen in de projecten.

Esther Matthijsen

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.