De N203 gaat dwars door de stedelijke kernen van Krommenie en Assendelft. Het gevolg is een slechte bereikbaarheid in de regio en een slechte leefbaarheid in de kernen. Om deze leefbaarheid te verbeteren en om de regionale bereikbaarheid te versterken moet er een nieuwe verbinding komen tussen de snelwegen A8 en A9. De provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, de rijksoverheid en de gemeenten in de regio doen hier onderzoek naar. Een belangrijke uitdaging is dat het zogenaamde vastgestelde Golfbaanalternatief dwars het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam kruist. Een goede inpassing in het landschap is daarom heel belangrijk. Ook is het op een goede manier betrekken van de verschillende belanghebbenden bij deze uitdagende opgave van groot belang. Zo lopen de belangen uiteen van het behouden van het landschap tot verbetering van de geluid- en luchtkwaliteit. Om dit voor elkaar te krijgen verzorgt VINU in opdracht van de provincie het omgevingsmanagement.

Als omgevingsmanager tussen de partijen op zoek naar het beste resultaat.

Bart Gerrits
071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht