De Metropoolregio Amsterdam (MRA) groeit. Tot 2040 komen er 250.000 woningen en 200.000 arbeidsplaatsen bij. Met deze groei, groeit ook de mobiliteit. Dit zet druk op het mobiliteitssysteem en daarmee druk op het prettig bewegen in steden, dorpen en daarbuiten. Om de brede welvaart (leefkwaliteit, bereikbaarheid, duurzaamheid, klimaat) in de regio te waarborgen zet de regio onder andere in op het remmen en spreiden van mobiliteit. Rijk en regio (twee ministeries, twee provincies, de Vervoerregio Amsterdam, de 32 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam, Rijkswaterstaat, ProRail, NS en Schiphol) werken hiervoor samen in het MIRT-programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB). 

VINU verzorgde twee jaar het procesmanagement voor het uitwerken en realiseren van een meerjarig uitvoeringsprogramma mobiliteitsgedrag als stap in de beoogde mobiliteitstransitie en in aansluiting op de verstedelijkingsopgave. Onderdeel van dit gedragsprogramma zijn onder andere een werkgevers-, onderwijs- en bewonersbenadering. Er wordt o.a. ingezet op het stimuleren van thuiswerken, reizen buiten de spits en het inzetten van andere modaliteiten dan de auto. Op deze manier wordt de druk op het mobiliteitssysteem verminderd. 

Het was een heerlijke uitdaging om een breed gedragen rijk-regio programma op te zetten van zachte gedragsmaatregelen, in een werkveld waarin men traditioneel direct denkt aan (grote) ingrepen in de infrastructuur.

Inge van Huffelen

Bron foto: “Samen Bouwen aan Bereikbaarheid”

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.