Provincie Noord-Holland heeft aan VINU gevraagd om een havennota te schrijven die een routekaart schetst voor het creëren van een toekomstbestendig vestigingsklimaat voor de havens. Als uitgangsbasis waren verschillende beleidsvisies beschikbaar gesteld. Aan VINU de opdracht om de deze te vertalen naar een strategie met daarin een duidelijke positionering van de provincie.

Resultaat van de opdracht was een integrale en gedragen havennota die een concretiseringsslag bracht in beschikbaar gestelde beleidsvisies. De nota bouwde voort op bestaand beleid, visies van betrokken havens en lopende interne processen zoals de NOVI van het Noordzeekanaalgebied. VINU heeft voor een creatief proces gezorgd waarin betrokken medewerkers van de provincie een gezamenlijke impactanalyse hebben uitgevoerd. Deze analyse bood de juiste uitgangsbasis voor het formuleren van een integrale gedragen strategie en een concrete routekaart voor de komende vijf jaar.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.