Hoe word je het meest innovatieve en duurzaamste businesspark van Europa? In opdracht van SADC leverde VINU hier een belangrijke bijdrage aan bij Schiphol Trade Park. VINU coördineerde tussen de deelgebieden van dit werklandschap van ruim 300 ha, heeft ontwikkelvisies opgesteld en werkte aan het innovatieprogramma.

Het inspireert mij om met VINU en SADC koploper te zijn op een belangrijk thema als de energietransitie. We werken met een goed team aan de oplossingen van de toekomst.

Maja Bosch

Het business park van de toekomst werkt anders: duurzamer, gezonder en digitaler. Schiphol Trade Park wil het anders doen en dat vraagt om samenwerking met het bedrijfsleven, met kennisinstellingen en met overheden. SADC’er Simon Roozen coördineerde de bijdrage van deelgebieden aan de hoge ambities. SADC’er Merle Gormley werkte onder meer aan Energy Hub en het innovatieve ‘virtuele netwerk’. In dit netwerk delen alle gevestigde bedrijven data, om zo piekbelasting te voorkomen op het stroomnet. Datagedreven energie-uitwisseling voorkomt zo het probleem van netcongestie. En SADC’er Maja Bosch werkte onder meer aan een Digital Twin – lees meer hier.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.