Hoe wordt je het meest innovatieve en duurzaamste businesspark van Europa? In opdracht van SADC levert VINU hier een belangrijke bijdrage aan bij Schiphol Trade Park. VINU coördineert tussen de deelgebieden van dit werklandschap van ruim 300 ha, stelt ontwikkelvisies op en werkt aan het innovatieprogramma.

Het inspireert mij om met VINU en SADC koploper te zijn op een belangrijk thema als de energietransitie. We werken met een goed team aan de oplossingen van de toekomst.

Maja Bosch

Het business park van de toekomst werkt anders: duurzamer, gezonder en digitaler. Schiphol Trade Park wil het anders doen en dat vraagt om samenwerking met het bedrijfsleven, met kennisinstellingen en met overheden. SADC’er Simon Roozen coördineert de bijdrage van deelgebieden aan de hoge ambities. SADC’er Merle Gormley werkte onder meer aan Energy Hub en het innovatieve ‘virtuele netwerk’. In dit netwerk delen alle gevestigde bedrijven data, om zo piekbelasting te voorkomen op het stroomnet. Datagedreven energie-uitwisseling voorkomt zo het probleem van netcongestie. En SADC’er Maja Bosch werkt onder meer aan een Digital Twin – lees meer hier.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht