Beeld: EFFEKT

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is de ontwikkeling van nieuwe woongebieden, bedrijventerreinen, recreatie- en natuurgebieden en herontwikkeling van bestaand stedelijk gebied of OV-knooppunten. Door ruimte te bieden aan wonen, werken en recreëren kunnen de kracht van de economie en de kwaliteit van de leefomgeving worden versterkt.

VINU:

  • Verzorgt het management van gebiedsontwikkeling, inclusief omgevingsmanagement en risicomanagement.
  • Zet samenwerking op, zowel publiek-publiek als publiek-privaat.
  • Organiseert financiering.
  • Adviseert over grondbeleid.
  • Begeleidt aanbestedingen en verzorgt dealmaking.
  • Organiseert tijdelijk gebruik en beheer, placemaking en branding.
  • Begeleidt planologisch-juridische procedures (Omgevingswet).
Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.