Buijtenland van Rhoon – Landbouw met respect voor natuur

Al geruime tijd is VINU betrokken bij de ontwikkeling van het  Buijtenland van Rhoon. Op deze plek willen boeren, recreatieondernemers, natuurliefhebbers en verenigingen laten zien hoe het ánders kan. Landbouw met respect voor de natuur. Jenny May schreef eerder een artikel hierover in RO magazine.

Projectleider Margriet Jansen werkt nu voor de gebiedscoöperatie en houdt zich o.a. bezig met het realiseren van het bestemmingsplan verbrede reikwijdte en met de recreatievisie voor het gebied.

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte

Op dit moment ligt er een bestemmingsplan dat aangeeft dat er sprake is van zoet klei-oermoeras.  Dit bestemmingsplan blokkeert de verdere ontwikkeling van het gebied, want immers op een zoet klei- oermoeras kunnen we geen nieuwe recreatieve of agrarische ontwikkelingen mogelijk maken. Daarom werkt de coöperatie nu samen met de gemeente en provincie aan een nieuwe bestemmingsplan. Het bestemmingsplan faciliteert het streefbeeld. In het streefbeeld is aangegeven dat natuur, natuur-inclusieve landbouw en recreatie een plek krijgen in hetBuijtenland van Rhoon.

Er is vooruitlopende op de Omgevingswet gekozen voor een bestemmingsplan verbrede reikwijdte. Deze variant biedt de flexibiliteit die past bij een gebied dat volop in ontwikkeling is. Deze vorm biedt onder andere de mogelijkheid om te werken met open normen. De open normen worden ingevuld met beleid. Dit biedt ruimte om aanpassingen te doen op basis van opgedane ervaringen in de aankomende jaren.

Recreatievisie

Op het gebied van recreatie ligt er een opgave voor het Buijtenland. Om deze opgave om te kunnen zetten in concrete acties maken we een recreatievisie voor het gebied. De recreatievisie benoemt de krachten van het gebied en welke recreatievormen passend zijn. De  gebiedscoöperatie werft vervolgens ondernemers om een aantrekkelijk recreatieaanbod binnen het gebied te realiseren.  De visie verwachten we in september te kunnen delen.

Het leukste aan het project is volgens Margriet dat naast de samenwerking met verschillende partijen zoals gemeente, provincie en waterschap ook de omwonenden en ondernemers betrokken zijn bij de ontwikkeling. Dit geeft een bijzondere dynamiek. Er zijn veel ondernemers met vernieuwende ideeën. Zo groeien er nu in het Buijtenland vier unieke soorten gerst op een flora-akker, dit trekt weer veel nieuwe vogels en insecten aan. Voor ons is het ook leuk, want in augustus wordt de gerst geoogst en gaat het -na verwerking- naar de Vaanbrouwers voor het eerste Buijtenland bier.

Kortom, er wordt hard gewerkt  in het Buijtenland van Rhoon. Samen werken we vol energie en stap voor stap aan de verdere  realisatie van het Streefbeeld.  Wil je meer weten over het Buijtenland van Rhoon? Kijk dan eens op de website of insta@buijtenland.

Land & Water
Margriet Jansen
Beleid & Strategie

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.