Sinds onze oprichting in 2005 streven we naar een duurzame bedrijfsvoering en het leveren van een positieve bijdrage in de projecten die we uitvoeren voor mens en milieu. Wij gebruiken de CO2-Prestatieladder om onze prestaties te meten en om ons te blijven uitdagen. Onze ambitie is om in de tweede helft van 2022 Trede 5 te behalen, de maximale kwalificatie.

Daarnaast werken wij elke dag, binnen onze projecten, aan een duurzamer Nederland.

VINU werkt aan verduurzaming

Bij VINU streven we in onze bedrijfsvoering naar de reductie van de CO2-emissie. Ook in onze projecten werken we aan het verduurzamen van Nederland en sturen we aan op duurzame oplossingen. Dat begint met aandacht en intrinsieke motivatie bij al onze medewerkers. De CO2-Prestatieladder is voor ons het aangewezen instrument om onze emissie inventarisatie (CO2-voetafdruk) in kaart te brengen en zowel zelf als samen met onze opdrachtgevers en leveranciers te werken aan reductie. 

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht