Je project vertraagt, het levert te weinig kwaliteit op voor de omgeving of de kosten stijgen enorm. De oplossing? Voeg een omgevingsmanager toe aan je (gemeentelijk) projectteam en je problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Nee, natuurlijk is het niet zo simpel. Maar dat een omgevingsmanager je project kan verrijken, daar zijn Rosanne en Bart het over eens.

Rosanne van Vliet en Bart Gerrits spreken uit ervaring. Beiden werken als omgevingsmanager bij middelgrote gemeenten. Bart als omgevingsmanager van het stationsgebied in Hilversum en eerder voor de Leidse Ring Noord in Leiden. Rosanne werkte als omgevingsmanager van Bogaard stadscentrum in Rijswijk en eerder voor de binnenring in Amsterdam. Samen delen zij ervaringen over hun rol bij deze gemeenten en vertellen zij wat de meerwaarde is van een omgevingsmanager bij middelgrote gemeenten.

Een omgevingsmanager maakt projecten inhoudelijk beter Rosanne: “een omgevingsmanager kent zijn/haar omgeving en is het eerste aanspreekpunt en daarmee hét gezicht van het project. Bij de start van de opdracht zorg ik dat ik het speelveld verken. Dit doe ik op verschillende manieren, een bureaustudie en met ‘veldwerk.’ Andersom zorg ik ook dat wij als project zichtbaar zijn. Dit brengt mij in contact met personen die ik nog niet aan mijn speelveld had toegevoegd.” Rosanne kent de omgeving, hierdoor is zij (samen met ontwikkelaars) in staat om toetsing van plannen vooraf te doen, ook legt ze plannen voor aan toekomstige gebruikers. Een verrassing voor de omgeving voorkom je op deze manier.

Als omgevingsmanager moet je inspelen op de behoeften van de omgeving.

Bart vult verder aan: “als omgevingsmanager moet je inspelen op de behoeften van de omgeving. Ik geloof oprecht dat plannen beter worden door het betrekken van stakeholders. In Hilversum hebben we na gesprekken met belangenorganisaties, bewoners en ondernemers de plannen op verschillende punten inhoudelijk aangepast. Met deze inbreng en overleg met de interne landschapsontwerpers en techneuten ontstond er een mooie dialoog en konden we relatief eenvoudig wijzigingen in de planuitwerking meenemen.” Bart vertelt dat het plan hierdoor beter aansloot op de omgeving en dat de gebruikers ook blij waren met deze nieuwe toevoegingen.

Met een omgevingsmanager verloopt de planvorming soepeler

Een omgevingsmanager heeft als taak om de verschillende belangen inzichtelijk te maken. Bart: ‘’doordat je de belangen inzichtelijk maakt, hebben we als projectteam scherp wat voor invloed of gevolgen het project heeft op betrokken stakeholders’’. Het gemeentebestuur kan vervolgens een zorgvuldige afweging maken tussen deze belangen. Bart: “nog te vaak vergeten gemeentelijke collega’s bepaalde onderwerpen en daarmee belangen van stakeholders tijdens het doorlopen van het planproces. Het gevolg is dat je als projectgroep wordt overgeslagen, en stakeholders direct het bestuur ‘’inklimmen’’. Met als resultaat dat het project vertraagt, imagoschade oploopt of het planproces zelfs opnieuw moet. Een omgevingsmanager heeft vanuit zijn rol oog voor die belangen en brengt die in bij de gemeentelijke collega’s.”

Meerwaarde van een omgevingsmanager

Een omgevingsmanager biedt meerwaarde om ‘gedoe’ in projecten te voorkomen of bestaand ‘gedoe’ op te lossen. Met name voor middelgrote gemeenten die (nog) niet werken volgens het IPM model1 is winst te behalen. Mark Koolhaas, programmamanager voor het Stationsgebied in Hilversum, geeft aan dat die winst in Hilversum echt zichtbaar is: “door de inzet van een omgevingsmanager weten wij stakeholders beter te vinden en zij ons. De lijntjes zijn een stuk korter, zowel intern in de eigen organisatie als extern in het gebied. Over het algemeen zorgt dit ervoor dat het project soepeler loopt. We hebben meer oog voor diverse wensen en belangen, weten daar beter op in te spelen en hebben meer wederzijds begrip.”

Juist bij gemeenten, waar de afstand tot de burger in vergelijking met andere overheidslagen, het kleinst en gemakkelijkst is, zien Rosanne en Bart vaak dat een projectmanager door de complexiteit of door simpelweg de veelheid aan taken de omgeving niet voldoende overziet. Projectleiders doen de omgevingsmanagementrol er vaak bij. Daarom is het advies van Bart en Rosanne om bij complexere opgaven een omgevingsmanager te betrekken in het projectteam.

Omgevingsmanager toevoegen aan je (gemeentelijk) projectteam? Doen!

Meer weten of beide projecten? Klik dan op onderstaande buttons:

1 Het IPM model werkt met 5 rollen: projectmanager, projectbeheerser, omgevingsmanager, technisch manager en contractmanager.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.