Greenport West-Holland is een internationaal topcluster en wil dat blijven. 2050 lijkt ver, maar is dat niet als je grote ambities hebt. Over 30 jaar wil Greenport West-Holland volledig duurzaam produceren en tegelijkertijd een belangrijke maatschappelijke rol vervullen. Een rol die vorm krijgt als schakel in de energietransitie, als aanjager van innovatie, als werkgever op alle niveaus en als producent van groenten, fruit, bloemen en planten, als producent van gezondheid en geluk.

VINU-ers Maja en Nicolien werken samen met collega’s van BUCK Consultants International (Marcel Michon, Barend Bekamp) en MUST (Rob Giesendorf, Björn Mensink) aan een nieuwe ruimtelijk-economische strategie voor Greenport West-Holland. Dit doen zij met een aanpak gericht op draagvlak en eigenaarschap, in samenwerking met regionale partners. Met oog voor maatschappelijke en sectorale trends en de vele ruimteclaims in de regio: van woningbouw en logistiek, tot een duurzaam energie- en watersysteem en ruimte voor natuur, biodiversiteit en leefbaarheid. Tegelijkertijd heeft het innovatieve Greenport-cluster ruimte nodig. Fysieke ruimte, maar ook ruimte om te experimenteren, leren en innoveren. Straks is juist die complexe ruimtelijke puzzel ons exportproduct: nog slimmere metropolitane landbouwsystemen, naadloos onderdeel van de stad van de toekomst.

In een constante dialoog werken we via ontwerpsessies en gezamenlijk ontwikkelde toekomstscenario’s naar een gedragen strategie. Een belangrijke tussenstap in het intensieve samenwerkingsproces met stakeholders uit de triple helix was een ‘Diner Pensant’ op 23 mei 2022. Een geslaagde avond midden in de kas (OK Plant) vol lokale gerechten en goede gesprekken tussen bestuurders, ondernemers, ambtenaren en kennisinstellingen.

Het doel van de avond? Met elkaar nadenken over het Greenport-systeem van 2050. Elkaar inspireren en beter begrijpen door nieuwe invalshoeken te leren kennen. Het thema van de avond was uitvoeringskracht: hoe zorgen we dat de strategie straks ook echt van de grond komt? Welke icoonprojecten dragen bij aan het versnellen van de transitie naar een duurzaam én toekomstbestendig cluster als geheel?

Een belangrijk antwoord op die vraag werd door één van de aanwezige ondernemers krachtig verwoord: “Als je naar ons cluster kijkt alsof het één bedrijf is, dan zijn we een wereldspeler. Internationaal worden we ook zo gezien. We moeten alleen nog beter leren om hier als één bedrijf onze grote opgaven aan te pakken.”

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.