De Tweede Kamer heeft bepaald dat 30 kilometer per uur de nieuwe norm is in de bebouwde kom. Een logisch besluit, maar hoe organiseer je dit slim op lokaal niveau. In opdracht van de gemeente Den Haag ontwikkelde VINU -samen met betrokken partijen- een afwegingskader voor snelheidsregimes.

Ik ben er van overtuigd dat een goed doordacht participatietraject leidt tot betere besluiten en betere plannen. Dat is bij deze opdracht duidelijk bewezen

Maarten van Oosterom

VINU ontwierp en organiseerde een zeer intensief participatie traject. Hierbij zijn alle relevante actoren betrokken. Hierdoor zijn bijvoorbeeld aspecten als de doorstroming, de noodzaak voor beter OV en het belang van aanrijtijden van nood- en hulpdiensten op een goede manier meegenomen. Het resultaat is een gedragen afwegingskader dat de gemeente helpt om bij herinrichtingsprojecten op een transparante manier een keuze te maken voor de beste maximum snelheid.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht