Op steeds meer plekken in Nederland is 30 kilometer per uur de norm in de bebouwde kom. Een logisch besluit, maar er is ook weerstand. Hoe organiseer je de dialoog en hoe weeg je de belangen af? In opdracht van de gemeente Den Haag ontwikkelde VINU, samen met betrokken partijen, een afwegingskader voor snelheden binnen de bebouwde kom.

Ik ben ervan overtuigd dat een goed doordachte samenwerking leidt tot betere besluiten en betere plannen.

Maarten van Oosterom

Om tot een gedragen afwegingskader te komen, organiseerde VINU verschillende werksessies met alle relevante partijen. We gaven in de sessies ruimte aan alle belangen en organiseerden de dialoog. Denk aan leefbaarheid, doorstroming, beter OV en het belang van aanrijtijden van nood- en hulpdiensten. Het resultaat is een gedragen afwegingskader. Dat helpt de gemeente om bij herinrichtingsprojecten transparant te kiezen voor de best passende maximumsnelheid. 

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.