Terug naar het overzicht

Een IJmeerlijn voor de regionale ontsluiting van de Metropoolregio Amsterdam

Almere staat voor een grote verstedelijkingsopgave. Alleen al in de toekomstige wijk Almere Pampus staan zo’n 30.000 nieuwe woningen en 16.000 arbeidsplaatsen ingetekend. Terwijl het huidige  Almere Pampus nu nog vooral groen, blauw en leeg is en waar enorme windmolens draaien.

Het Amsterdam Bay Area onderzoek – in de volksmond ABA genoemd- is de basis voor de verdere uitwerking van Almere Pampus. VINU-ers Inge van Huffelen, Esther Matthijsen en Fabienne Miltenburg werken aan een verdiepingsslag van ABA. In opdracht van gemeente Almere verzorgen zij het proces- en stakeholdermanagement van het bereikbaarheidsonderzoek van de IJmeerlijn en HOV Almere Pampus. VINU is daarin de schakel tussen de ruimtelijke uitwerking van Almere Pampus en de bereikbaarheidsopgave: zowel lokaal binnen Almere via hoogwaardig OV, als juist ook regionaal door een IJmeerlijn tussen Amsterdam en Almere.

De uitdaging is het continu schakelen en in perspectief plaatsen van de grote regionale bereikbaarheidsopgave met dito besluitvorming en de lokale besluitvorming over een enorm ontwikkelingsgebied als Almere Pampus. Hoe borg je de lokale belangen in de regionale en landelijke besluitvorming? Hoe daag je stakeholders uit om samen een volgende stap te maken en bestuurlijk lef en commitment te tonen?

Inge van Huffelen

In opdracht van het Rijk bouwt Almere in de nabije toekomst tienduizenden woningen. Om de regio bereikbaar te houden en Almere Pampus toegankelijk te maken voor de toekomstige bewoners en werknemers is uitbreiding van reizigerscapaciteit nodig. Een IJmeerverbinding is hierin cruciaal. De functie van de IJmeerlijn ligt op twee schaalniveau’s: binnen Almere als lokale ontsluiting van een nieuw stadsdeel en tegelijk vormt de IJmeerlijn op regionale schaal een belangrijke schakel als verbinding van en naar Amsterdam.

Bron foto: Almere 2.0

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht