In de Regio Gooi en Vechtstreek werken zeven Gooische gemeenten samen aan verschillende fysieke en sociale opgaven. Een belangrijk speerpunt is de energietransitie. In lijn met de RES Noord-Hollland Zuid werkt de regio aan projecten voor het opwekken van duurzame energie en energiebesparingsprojecten.

VINU’ers Esther Matthijsen en Rosanna Dekker hebben voor de Regio Gooi en Vechtstreek ad interim de programmacoördinatie voor de energietransitie verzorgd. 

Het bleek lastig om een concreet uitvoeringprogramma vast te stellen voor het behalen van de RES-doelen, waar alle zeven gemeenten unaniem achter konden staan. Niet elke gemeente had evenveel capaciteit en kennis in huis. Ook de verschillende typen woningbouw in de wijken maakten het lastig om gezamenlijk in te zetten op bijvoorbeeld isolatieprojecten en initiatieven om wijken gasloos te maken. Niet elk initiatief is in elke wijk of gemeente even kansrijk. Er was duidelijk behoefte aan het delen van kennis en ervaringen. En ook aan een filter of schakel tussen de vele overlegplatformen die de provincie in het kader van de voortgang van de RES heeft opgetuigd. VINU heeft vanuit een bottom-up benadering partijen weten te enthousiasmeren – door het organiseren van kennisdeling en inspiratiesessies – om daar waar het mogelijk en nuttig is samen te werken aan de energietransitie in de Regio Gooi en Vechtstreek.

Het is mooi om te zien dat er lokaal en regionaal stevig wordt samengewerkt aan een van de grootste opgaven van deze eeuw.

Rosanna Dekker en Esther Matthijsen

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.