Het MIRT-Onderzoek ‘Amsterdam Bay Area’ naar de ontwikkeling van het gebied in en rond het IJmeer is afgerond.

Het onderzoek richt op de haalbaarheid van de ontwikkeling van Amsterdam Bay Area als integrale woningbouw- en werkgelegenheidslocatie. Hierbij spelen toekomstbestendigheid, bereikbaarheid, natuur en ecologie een belangrijke rol. Het gebied heeft alles in zich om de komende jaren stevig door te groeien en te voorzien in een belangrijk deel van de behoefte aan woningen en werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam. Er is onderzocht hoe dit gebied duurzaam kan groeien met 100.000 woningen en 40.000 arbeidsplaatsen en toch bereikbaar kan blijven.

Samen met alle relevante stakeholders zijn opgaven, oplossingsrichtingen en haalbaarheid van de ontwikkeling in beeld gebracht. De integrale maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) is positief. Dit toont de maatschappelijke waarde van de ontwikkeling met een IJmeermetro (tussen Almere en Amsterdam) en hoogwaardige woningbouwontwikkeling op Almere Pampus.

VINU verzorgt het onafhankelijk project proces- en omgevingsmanagement van het MIRT-Onderzoek. De Rijksoverheid, provincies Flevoland en Noord-Holland, Vervoerregio, regio Gooi en Vechtstreek en de gemeenten Amsterdam en Almere zijn de gezamenlijke opdrachtgevers.

Download hier de tussenrapportage en eindrapportage van het MIRT-Onderzoek Amsterdam Bay Area.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.