De regering kiest ervoor om in 2030 een heffing in te voeren per gereden autokilometer. De heffing is bedoeld om de misgelopen accijnsinkomsten door de opkomst van elektrisch vervoer elders te kunnen innen en CO2-reductie.

De Provincie Noord-Holland vroeg aan VINU om hierover een kennissessie te organiseren voor de sector Beleid – Mobiliteit. Vanuit VINU hebben Jelle Postma en Bas Snoeker in samenwerking met David Quarles van Ufford van de provincie dit georganiseerd.

  • Door de heffing ook te differentiëren naar tijd, plaats en met welk voertuig men rijdt, kun je beter sturen op beleidsopgaven, zoals bereikbaarheid, leefbaarheid en de woningbouwopgave.
  • Aan welke knoppen je draait binnen het instrument, bepaalt wie vooral wordt geraakt. Let op dat doelgroepen die meer afhankelijk zijn van de auto niet onevenredig hard worden geraakt.
  • Het invoeren van Betalen naar Gebruik kan flinke consequenties hebben voor de provinciale opcenten.
  • Flankerend beleid is nodig. Denk aan extra OV-, fiets- en wandelinfrastructuur, ruimtelijke ordening en zaken als parkeerbeleid en werkgeversaanpak.
  • Naast de betaalbaarheid zijn ook privacy en gebruiksgemak aandachtspunten.

Het laatste woord is nog niet gezegd over dit instrument om het gedrag van automobilisten te beïnvloeden.

Wist je dat VINU ook een whitepaper heeft gepubliceerd over Betalen naar Gebruik?

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.