De haven van Rotterdam: de grootste van Europa en wereldwijd in de top 10. Ruim 40 km aan havengebied, met meer dan 3.500 bedrijven, goed voor ruim 384.000 banen. Rotterdam heeft het grootste petrochemische cluster van Europa en is verantwoordelijk voor circa 20% van de landelijke uitstoot van broeikasgassen. Wat vragen de transitiedoelstellingen van de industrie? Hoe word je een van de duurzaamste havens van de wereld? 

Fossiele industrie vernieuwt zich 

Nederland heeft de ambitie om voor 2050 een CO2-neutrale en een volledig circulaire industrie te realiseren. Dit betekent werk aan de winkel voor overheid én bedrijfsleven. De Rotterdamse Haven staat bekend om zijn grote olieraffinaderijen en megaterminals voor containerschepen die grondstoffen opslaan en verwerken of verder doorvoeren. Noodzakelijk voor onze economie, maar zorgt wel voor allerlei emissies. Daarom zet de industrie nu volop in op het verduurzamen van bedrijfsprocessen. Denk aan het maken van groene waterstof, het gebruik van groene stroom, maar ook aan het vervoeren van (circulaire) grondstoffen en producten met elektrisch materieel. 

Innovatie vraagt ruimte en samenwerking 

Voor duurzame fabrieken en schone energiedragers is ruimte nodig. En voor de verduurzaming van bedrijfsprocessen moet er veel meer elektrisch vermogen bij komen. En dat zijn op dit moment juist de issues. Zowel ruimte als elektriciteit zijn schaars in het havengebied. 

VINU werkt voor het Havenbedrijf Rotterdam aan projecten die gericht zijn op de energietransitie. Samen met overheden en bedrijven zoeken we naar ruimte voor duurzame energie op nieuwe locaties (Maasvlakte) en bestaande locaties. Nieuwe, duurzame energiedragers als waterstof vragen om een nieuwe of aangepaste infrastructuur om energie op- en over te slaan. Het is geen eenvoudige zoektocht om samen met de netbeheerder nieuwe hoogspannings- en verdeelstations ruimtelijk in te passen. Maar dat is wel nodig om het elektriciteitsnet te verzwaren en netcongestie op te lossen. 

Voor alle partijen in de haven zijn de opgave en de urgentie ervan helder. En door sámen strategische keuzes te maken kunnen we stappen zetten richting een toekomstbestendige duurzame haven. VINU zet zich in om partijen met elkaar te verbinden, creatieve ideeën te initiëren en samen te werken aan nieuwe energie voor de Rotterdamse haven.  

Esther Matthijsen werkt voor het Havenbedrijf Rotterdam aan verschillende energietransitie-projecten. 

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.