De Metropoolregio Amsterdam kent een enorme woningbouwopgave. De ontwikkeling van de Amsterdam Bay Area moet plek bieden aan 100.000 woningen, 40.000 banen en tegelijkertijd een showcase zijn van duurzame gebiedsontwikkeling. Dit alles met oog voor de natuur, leefkwaliteit en bereikbaarheid. VINU verzorgde het project-, proces- en omgevingsmanagement van het MIRT-Onderzoek in opdracht van Rijk en regio. Daarnaast is VINU op dit moment nog betrokken bij de OV-verkenning van Almere Pampus. 

VINU heeft een MIRT-onderzoek opgeleverd over de integrale ontwikkeling van de oostflank van de Metropoolregio Amsterdam. Het onderzoek heeft draagvlak bij Rijk en regio. De gezamenlijke partijen hebben drie alternatieven uitgewerkt met verschillende (woningbouw)programma’s, natuurmaatregelen en mobiliteitsoplossingen. De alternatieven beschrijven zorgvuldig de effecten, haalbaarheid en betaalbaarheid. Gedurende het hele traject waren Rijk, regio, belangenorganisaties en experts nauw betrokken. Daardoor werden alle wensen en zorgen geadresseerd. Op basis van het onderzoek begeleidde VINU het toekomstvast investeringspakket met maatregelen die de groei van de regio tot en met 2030 mogelijk maken.

In het MIRT-onderzoek koppelden we op regionaal schaalniveau de gebiedsontwikkeling aan werken, natuur en bereikbaarheid. Zo hebben we een doorbraak voor Amsterdam Bay Area gecreëerd en blijken 100.000 woningen aan het IJmeer mogelijk.

Jelle Postma
071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.