De Metropoolregio Amsterdam kent een enorme woningbouwopgave. De ontwikkeling van de Amsterdam Bay Area moet plek bieden aan 100.000 woningen, 40.000 banen en tegelijkertijd een showcase zijn van duurzame gebiedsontwikkeling: met oog voor de natuur,  leefkwaliteit en bereikbaarheid. VINU verzorgt het project-, proces- en omgevingsmanagement van het MIRT-Onderzoek in opdracht van Rijk en Regio.

VINU heeft een MIRT-onderzoek opgeleverd over de integrale ontwikkeling van de oostflank van de Metropoolregio Amsterdam. Het onderzoek heeft veel draagvlak bij Rijk en regio. Er zijn drie alternatieven uitgewerkt met verschillende (woningbouw)programma’s, natuurmaatregelen en mobiliteitsoplossingen. Vervolgens zijn zorgvuldig de effecten, haalbaarheid en betaalbaarheid van alle alternatieven onderzocht. Gedurende het hele traject waren Rijk, regio, belangenorganisaties en experts nauw betrokken waardoor alle wensen en zorgen geadresseerd werden. Op basis van het onderzoek begeleidde VINU het toekomstvast investeringspakket met maatregelen die de groei van de regio tot en met 2030 mogelijk maken.

Jelle Postma

De schaalsprong van Almere en de ontwikkeling van Almere Pampus stonden al jaren op de agenda, maar gesprekken over de IJmeerverbinding leveren in het verleden geen resultaat. In het MIRT-onderzoek koppelden we op regionaal schaalniveau de gebiedsontwikkeling aan werken, natuur en bereikbaarheid. Zo hebben we een doorbraak voor Amsterdam Bay Area gecreëerd.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht