Terug naar het overzicht

Van versnipperd groen naar een kilometers lang Singelpark in Leiden

Bron: LoLa Landscape Architects

Leiden is een heel dichtbebouwde stad. Jaren geleden heeft de stad, vanuit een burgerinitiatief, de ambitie verwoord het Singelpark te realiseren door het groen en de parken rondom de historische binnenstad te verbeteren, aan te vullen met nieuwe parken en beter met elkaar te verbinden tot een aaneengesloten stadspark van 6,5 kilometer. VINU verzorgt in opdracht van de gemeente Leiden voor dit project het overall projectmanagement, het omgevingsmanagement en de participatietrajecten van verschillende deelprojecten.

Ik ben er trots op dat we met meerdere collega’s van VINU in dit complexe proces echt een verschil hebben gemaakt.

Sylvia van Oevelen

Zes nieuwe bruggen zorgen voor één aaneengesloten wandelroute. Nieuwe parken maken samen met sterk verbeterde bestaande plekken en straten met veel meer groen een wereld van verschil. Het Singelpark is nu echt een groen park geworden rondom de historische binnenstad van Leiden geworden!  Dit was en is een intensief, mede door VINU aangestuurd proces van vele jaren, in nauwe samenspraak met actieve stadsbewoners, belangenorganisaties, de Vrienden van het Singelpark en andere partners van de stad.  

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht