Het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst zijn dé locaties voor nieuwe woningen en werkplekken in Den Haag. Tegelijkertijd loopt het autoverkeer vast en kost parkeren te veel ruimte. Inzetten op fiets, OV en smart mobility is noodzakelijk. VINU begeleidde de pré-MIRT verkenning naar een nieuw mobiliteitsconcept.

We kennen zowel de wereld van de mobiliteit en MIRT als die van verstedelijking en gebiedsontwikkeling. Daardoor konden we partijen bij elkaar krijgen met een oplossing die voor iedereen werkt.

Jelle postma

CID-Binckhorst is onderdeel van de ‘proeftuin’ voor het Mobiliteitsfonds en Rijk en regio hebben geld vrijgemaakt voor een pakket met ‘no-regret-maatregelen’. Mobiliteit en verstedelijking zijn vaak nog gescheiden werelden met eigen geldstromen. Door de stedelijke ontwikkeling te koppelen aan oplossingen voor de mobiliteitsopgaven in de regio Den Haag ontstond er draagvlak voor het koppelen van mobiliteitsgelden aan de verstedelijking.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.