De 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werken samen aan de verbetering van doorgaande snelfietsroutes tussen woon- en werklocaties. Snelfietsroutes zijn brede, vrij liggende, geasfalteerde fietspaden of fietsstraten waar fietsers zoveel mogelijk voorrang hebben. Ze dragen bij aan de bereikbaarheid van de regio, aan een vermindering van de CO2-uitstoot en aan een gezonde levensstijl van gebruikers. De MRDH subsidieert en faciliteert de gemeenten bij de realisatie van de routes. VINU verzorgt in opdracht van de MRDH het projectmanagement.

Met deze routes leveren we een mooie bijdrage aan de mobiliteitstransitie. Op de fiets naar je werk is gezonder dan met de auto en zorgt dat Zuid-Holland bereikbaar blijft.

Rosanne van Vliet

Deze routes komen er zeker niet zomaar. De routes gaan dwars over gemeentegrenzen heen. Dit betekent samenwerken met de betrokken gemeenten aan de verkenning van voorkeurstracés, samenwerkingsafspraken en planuitwerking. Doorzettingsvermogen en creativiteit hebben ertoe geleid dat de eerste routes inmiddels gereed zijn en de eerste resultaten zichtbaar, of eigenlijk fietsbaar, zijn.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.