In het Central Innovation District worden tot 2040 meer dan 20.000 woningen gebouwd, plus veel ruimte om te werken, winkelen, verblijven en recreëren. Zo’n omvangrijk project heeft veel impact en belangen op korte termijn botsen soms met de ambities voor de toekomst. De gemeente Den Haag vroeg VINU om de vergunning- en bestemmingsplanprocedures voor te bereiden en te doorlopen voor de diverse hoogbouwplannen rond station Holland Spoor. Eén van de deelprojecten is “Escher Gardens” met 1.200 woningen, kantoren en horeca.

Tussen de huidige en de gewenste eindsituatie rond station Holland Spoor zitten veel schakels. Uiteindelijk is de ambitie om tot 2040 ongeveer 9.000 woningen en diverse voorzieningen te realiseren. VINU heeft het ontwerpbestemmingsplan Escher Gardens in procedure gebracht. Daarin hebben we de toekomstambities voor 2040 gecombineerd met een plan voor individuele mobiliteitsmaatregelen in de tussenfase naar 2040, zoals betaald parkeren en het afwaarderen van de Waldorpstraat. Deze maatregelen zijn nodig om het gebied toegankelijk en bereikbaar te houden richting de toekomst.

De afhankelijkheden op de lange en korte termijn heb ik overzichtelijk gemaakt. Hierdoor kunnen de plannen verder worden ontwikkeld.

Thijs Delisse

Bron beeld: Impressie Escher Gardens (Architect: KCAP, Ontwikkelaar: Life Europe en SENS Real Estate).

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.