Bron: Mecanoo

De opdracht was om de omgevingsvergunning voor deze gebiedsontwikkeling met 1400 woningen te laten vaststellen binnen de strakke planning. De belangrijkste taak was commitment te krijgen bij ambtelijke specialisten, wethouder en gemeenteraadsleden en daarnaast de goede samenwerking met de ontwikkelaar te borgen.

Het succes zat in het op een zakelijke manier te verbinden van alle partijen.

Thijs Delisse

Er was een hoge mate van verbinding nodig om dit project tot uitvoering te brengen. Heldere kaders waren daarbij noodzakelijk; inhoud, financiën en planning.  Bij VINU noemen we dat: “Verbinden in zakelijkheid”. Dat kunnen we bij VINU goed. De ontwikkelaar gaf tijdens het proces aan: “Bij jullie is afspraak/afspraak.” en “Jullie praten er niet omheen.”

Daarnaast zijn we continu de stip op de horizon blijven zetten. Het is belangrijk te blijven afvragen waarom we het doen, namelijk te zorgen voor ruim nieuwe 1.400 betaalbare woningen voor Hagenaars en Hagenezen.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht