Jelle Postma

“Verder kijken dan wat aan tafel gebeurt is de sleutel om een project tot succes te maken.”

Na het afronden van de studie Bestuurskunde aan de Universiteit Twente ging Jelle aan de slag als trainee bij de provincie Noord-Holland. Daar ontwikkelde hij zich in twee jaar tot allround beleidsadviseur. In 2015 stapte hij over naar VINU waar hij doorgroeide tot project- en programmamanager en adviseur.

De expertise van Jelle ligt in het gebied van mobiliteit, infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Hij heeft ervaring met werken op het snijvlak van beleid en uitvoering en is sterk in het bijeenbrengen van partijen door te zoeken naar gemeenschappelijke belangen. Binnen VINU is Jelle verantwoordelijk voor het relatiemanagement.

Vrienden en familie omschrijven Jelle als ondernemend, creatief en communicatief. Hij is gemakkelijk in de omgang en weet met zijn enthousiasme mensen met zich mee te krijgen. Jelle houdt vol tot hij het antwoord heeft. Met aandacht voor de mens krijgt hij zaken voor elkaar.

Jelle woont samen met zijn vriendin. In zijn vrije tijd rijdt hij graag op zijn motor. Een meer rustgevende hobby is het verzamelen van unieke horloges.


Een greep uit Jelle’s projecten:

  • Programmamanager uitvoeringsprogramma bij Structuurvisie Openbare Ruimte – gemeente Haarlem
  • Projectmanager bij MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area – Rijk, provincie Flevoland, gemeenten Amsterdam en Almere
  • Projectmanager (MIRT-)Verkenning mobiliteit en gebiedsontwikkeling CID en de Binckhorst – Gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg, Ministeries van IenW en BZK, Provincie Zuid-Holland en MRDH
  • Programmamanager Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Openbare Ruimte 2040 – Gemeente Haarlem
  • Onafhankelijk projectmanager regionale bereikbaarheid – Regio Zuid-Kennemerland
  • Projectmanager ontwikkeling Grondbeleid – Provincie Noord-Holland
Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.