Jelle Postma

“Verder kijken dan wat aan tafel gebeurt is de sleutel om een project tot succes te maken.”

Na het afronden van de studie Bestuurskunde aan de Universiteit Twente ging Jelle aan de slag als trainee bij de provincie Noord-Holland. Daar ontwikkelde hij zich in twee jaar tot allround beleidsadviseur. In 2015 stapte hij over naar VINU waar hij doorgroeide tot senior projectmanager en adviseur.

De expertise van Jelle ligt in het gebied van mobiliteit, infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Hij heeft ervaring met werken op het snijvlak van beleid en uitvoering en is sterk in het bijeenbrengen van partijen door te zoeken naar gemeenschappelijke belangen. Binnen VINU is Jelle verantwoordelijk voor het relatiemanagement.

Vrienden en familie omschrijven Jelle als ondernemend, creatief en communicatief. Hij is gemakkelijk in de omgang en weet met zijn enthousiasme mensen met zich mee te krijgen. Jelle houdt vol tot hij het antwoord heeft. Met aandacht voor de mens krijgt hij zaken voor elkaar.

Jelle woont samen met zijn vriendin in Haarlem. In zijn vrije tijd rijdt hij graag op zijn motor. Een meer rustgevende hobby is het verzamelen van unieke oude horloges.


Een greep uit Jelle’s projecten:

  • Procesmanager ‘Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Openbare Ruimte 2040’ – Gemeente Haarlem
  • Onafhankelijk procesmanager regionale bereikbaarheid – Regio Zuid-Kennemerland
  • Procesmanager Verkenning mobiliteit en gebiedsontwikkeling CID en de Binckhorst – Gemeente Den Haag
  • Projectmanager ontwikkeling Grondbeleid – Provincie Noord-Holland
  • Adviseur bereikbaarheid Polanenpark – Schiphol Area Development Company
  • Adviseur gebiedsontwikkeling en grondverkoop Crailo – Provincie Noord-Holland
  • Beleidsmedewerker infrastructuur en openbaar vervoer – Vervoerregio Amsterdam
  • Omgevingsmanager HOV Centrumroute – Gemeente Leiden
  • Adviseur meekoppelkansen Markermeerdijken – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.